26.11.2021 р. відбувся літературознавчий семінар кафедри світової літератури на тему «Поняття «ідентичність» у літературі і літературознавстві»

02.12.2021 | 12:16

26 листопада 2021 р. відбувся літературознавчий семінар кафедри світової літератури на тему «Поняття «ідентичність» у літературі і літературознавстві» за участі 41 учасника з університетів Львова, Києва,
Миколаєва, Полтави, Харкова, Дніпра і Запоріжжя. З вітальним словом до учасників семінару звернулася завідувач кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка, професор Л. В. Мацевко-Бекерська, яка відзначила актуальність обраної теми семінару. В. о. декана факультету іноземних мов, доцент Л. А. Бораковський побажав учасникам семінару плідної роботи та професійного задоволення.
На семінарі було заслухано чотири доповіді. Перші дві доповіді було присвячено актуальним теоретичним аспектам проблеми ідентичності. Олександр Пронкевич, директор Інституту філології Чорноморського
національного університету імені Петра Могили, професор, академік АН ВШ України виступив на тему «Теоретичні підходи до вивчення національної ідентичності в художній літературі», окресливши основні
методологічні підходи та проблеми вивчення цієї теми, висунувши свою концептуалізацію сутності поняття «нація» і, на загал, завдавши високий фаховий рівень дискусії. Друга доповідь «Діаспорна ідентичність», яку підготувала аспірантка кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка Василина Хома, була присвячена проблемі культурної гібридної ідентичності, що виникає в
сучасному контексті процесів міграції.
Наступний тематичний блок семінару було присвячено історичним аспектам ідентичності, а саме типології ідентичності в художній літературі ренесансної доби. З третьою доповіддю на тему «Шекспірівські герої як моделі різних типів ідентичності» виступила Наталія Торкут, професор кафедри німецької філології, перекладу та світової літератури Запорізького національного університету, директор Українського шекспірівського центру, академік АН ВШ України, зосередившись на п’єсі В. Шекспіра «Коріолан» і
акцентувавши складність визначення ідентичності героя. Четверта доповідь, проголошена аспіранткою Запорізького національного університету Наталією Гутарук, була присвячена особливостям репрезентації образу дитини в шекспірівських творах – «Статусна ідентичність дітей у п’єсах В. Шекспіра».
Усі доповіді викликали низку коментарів та питань до доповідачів. У дискусіях взяли участь професор кафедри зарубіжної літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Т. М.
Потніцева, професор кафедри теорії та історії світової літератури Київського національного лінгвістичного університету Н.О. Висоцька, професор кафедри зарубіжної літератури Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка Н. Ю. Жлуктенко, завідувач кафедри романо-германської філології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, доцент Б. В. Стороха, професор кафедри української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Н. М. Левченко, професор кафедри німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка С. П. Маценка та інші літературознавці.
Оскільки принципово важливою метою семінару «Простір літератури» є зв’язок поколінь у науці, варто відзначити, що в засіданні взяли участь студенти, магістранти і аспіранти, зокрема, які навчаються на факультеті іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка – М. Тереховська, Н. Білінська, С. Цибульський, Ю. Апетик, М. Тацинець, М.-А. Кудла та інші.
У підсумку учасники засідання зазначили необхідність продовжити вивчення ідентичності у форматі обговорення та дискусії і запропонували декілька тем для наступного засідання семінару.
Як організатор семінару, висловлюю щиру вдячність усім учасникам за підтримку ідеї та участь у засіданні. Запрошую до співпраці та участі у «Просторі літератури»!

З повагою, О. Т. Бандровська