Академічна співпраця Львівського національного університету імені І. Франка та Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника: нові кроки на спільному шляху

09.02.2024 | 13:24

29 січня 2024 року укладена Угода про співпрацю між Науково-методичним центром дослідження та викладання літератури Львівського національного університету імені Івана Франка і Центром інноваційних технологій «PNU EcoSystem» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Відповідно до укладеної Угоди сподіваємося на активну та ефективну співпрацю в царині формування новітнього філологічного і освітнього дискурсу, що відбуватиметься за такими напрямками:
 обмін науковою інформацією, навчальними та методичними матеріалами, публікаціями, спеціальними комп’ютерними програмами;
 обмін викладачами і здобувачами освіти щодо вивчення наукового й методичного досвіду, питань організації підготовки кадрів, навчання, викладання та ін.;
 підготовка, підвищення кваліфікації, стажування на безоплатній основі науково-педагогічних кадрів;
 апробація та впровадження результатів наукових досліджень аспірантів і докторантів;
 спільна підготовка навчальних посібників, наукових праць та інших видань наукового і методичного характеру, рецензування наукової та навчальної літератури, монографій, дисертаційних досліджень;
 надання можливостей публікуватися у виданнях Львівського національного університету імені Івана Франка та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Укладена Угода є важливим кроком у продовженні співпраці літературознавців і освітян Львівського національного університету імені Івана Франка та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Свідченням тривалого академічного діалогу є спільна організація і проведення наукових конференцій, семінарів, залучення студентів до наукових заходів обох Університетів, участь у захисті дисертацій, виданні підручників та посібників, підготовка проєктів для розвитку літературної освіти в Україні. Зокрема, була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Дитинство і література: поетика, методика, дидактика» (18-19 жовтня 2018 р.). Натепер проф. Лідія Мацевко-Бекерська та проф. Тетяна Качак є учасниками авторського колективу з підготовки Модельної навчальної програми «Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 7-9 класи» для закладів загальної середньої освіти
(автори: Ніколенко О. М. – керівник групи авторів, Мацевко-Бекерська Л. В., Качак Т. Б., Богосвятська А.-М. І., Рудніцька Н. П., Туряниця В. Г. // https://academia-pc.com.ua/bez-rubriki/literatura-ukrayinska-ta-zarubizhna-integrovanyj-kurs-dlya-7-klasu-u-2-h-chastynah). Під час проведення студентських наукових конференцій були представлені змістовні доповіді з актуальних проблем сучасного літературознавства.
Угоду підписали Лідія МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури, керівник Науково-методичного центру дослідження та викладання літератури Львівського національного університету імені Івана Франка, і Олена БУДНИК, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки початкової освіти, директор Центру інноваційних технологій «PNU EcoSystem» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.