Черговий випуск “Іноземної філології”

16.01.2023 | 17:45

Вийшов у світ черговий випуск збірника наукових праць “Іноземна філологія” (№ 135 за 2022 рік). Збірник містить статті з актуальних проблем мовознавства, стилістики, лінгвоконцептології, перекладознавства і контрастивної лінгвістики, класичної філології та літературознавства. Редакційна колегія запрошує подавати статті до збірника № 136 за 2023 рік.