Консультація до іспиту з національної літератури для студентів груп ІНа-31с, ІНа-32с, ІНа-33с, ІНа-34с, ІНа-35с, ІНа-36с

29.05.2023 | 18:39

Шановні студенти груп ІНа-31с, ІНа-32с, ІНа-33с, ІНа-34с, ІНа-35с, ІНа-36с !

Консультація до іспиту з національної літератури (викладач – проф. Бабелюк О. А.) відбудеться 09 червня 2023 р. (у п’ятницю) о 15.00 за таким посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMyNjM1YmQtYTdlOS00ZTgzLThkNzEtYjhmYzhlMGI3NTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2270e75141-ae44-41c1-95ae-4104598eb540%22%7d