Наступність як запорука успіху в освітньому процесі

09.10.2023 | 14:31
Наступність як запорука успіху в освітньому процесі
Завідувач кафедри світової літератури проф. Мацевко-Бекерська Л. В. взяла участь у відкритті навчально-наукової лабораторії Нової української школи, що відбулося 05 жовтня 2023 року в Міжнародний день вчителя на факультеті педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.
Декан факультету педагогічної освіти доц. Дмитро Герцюк, подякувавши Ректору і Вченій раді Університету за підтримку ініціативи факультету педагогічної освіти щодо створення такої лабораторії,  наголосив, що це якнайкраще свідчення інноваційної діяльності факультету, його активного внеску в оновлення освітнього дискурсу і максимальну адаптацію для всієї спільноти – учнів, батьків, учителів.
З вітальним словом до присутніх звернувся Ректор Університету, член-кореспондент НАН України, професор Володимир Мельник, особливо акцентувавши на місійності та служінні освітян, що має виняткову цінність для держави та нації у всі часи, а надто в умовах нашої визвольної боротьби. Про задум, ідеї, структуру, завдання, очікування від діяльності Лабораторії розповіла к.п.н., доцент кафедри початкової та дошкільної освіти Марта Проц. Саме завдяки її творчому натхненню та завзяттю звична навчальна аудиторія перетворилася в затишний клас початкової школи, де майбутні педагоги опановують майстерність дарувати радість маленьким, довірливим, невпевненим, але готовим навчатися і пізнавати світ, рухаючись від одного осередку до іншого. Як свідчення важливості діяльності Лабораторії – візит гостей, третьокласників ліцею № 21 Львівської міської ради. Під керівництвом студентів 2-го курсу спеціальності “Початкова освіта” діти показали фрагмент ранкової зустрічі за концепцією НУШ, попрацювали з конструктором Лего, розбудовуючи асоціації запропонованих чисел та навколишньої дійсності, а також “виростили” символічне дерево побажань з нагоди Всесвітнього дня вчителя. Щиро та відверто діти зуміли сказати про головне: про свої мрії та сподівання, про свої найбільші тривоги і хвилювання.
Про важливість та потрібність Лабораторії НУШ свідчить присутність на відкритті деканів факультетів Університету: хімічного – доц. Г. Дмитріва, географічного – доц. В. Біланюка, факультету управління фінансами та бізнесу – доц. А. Стасишина. Всі освітні програми, що мають освітнє спрямування, потребують середовища, що сприятиме формуванню цілісного педагогічного мислення, розуміння процесів наступності та спадкоємності у шкільній освіті.
Активно впроваджується концепція НУШ у викладання зарубіжної літератури в закладах середньої освіти. Модельна навчальна програма “ШКОЛА РАДОСТІ” (керівник авторського колективу – проф. Ніколенко О. М.; проф. Мацевко-Бекерська Л. В. є членом авторського колективу) спрямована на вивчення школярами зарубіжної літератури в 5-9 класах, Модельна навчальна програма “ЧЕРВОНА РУТА” (керівник авторського колективу – проф. Ніколенко О. М.; проф. Мацевко-Бекерська Л. В. є членом авторського колективу) дає можливість опанувати інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). Авторський колектив працює над створенням цікавих, актуальних підручників, посібників, навчально-методичного забезпечення, в тому числі й багатоманітного мультимедійного наповнення важливих світоглядних і ціннісно зорієнтованих предметів для закладів середньої освіти. Для діяльності Науково-методичного центру дослідження та викладання літератури Лабораторія НУШ є важливим партнером у реалізації спільних проєктів – науково-дослідницьких, методичних, творчо-пошукових.
Таким чином, Лабораторія НУШ має перспективу для утвердження багатих традицій вітчизняної педагогіки, визначення належного їй місця в сучасному освітньому просторі.