Складання академзаборгованостей за талоном № 2 (іспит з історії світової літератури, курсова робота з історії світової літератури) для студентів груп ІНа-21з, ІНа-22з

14.06.2024 | 12:02

Шановні студенти груп ІНа-21з, ІНа-22з!

Складання академзаборгованостей за талоном № 2 у викладача доц. Кушнір І. Б. (іспит з історії світової літератури, курсова робота з історії світової літератури) відбудеться 21 червня 2024 р. (у п’ятницю) в 09.00

Покликання:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3anVqZo3zyux5SgDAVsXONTn7C6XPezS238RNuQHmWAZg1%40thread.tacv2/1718355137799?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22d320b4ad-89ac-4cb9-9101-989d37ce7d87%22%7d