У Львівському університеті відбулася Міжнародна конференція «Комунікація в сучасному соціумі»

12.06.2018 | 12:03

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комунікація в сучасному соціумі» відбулася 8 червня 2018 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Завдяки плідній співпраці ЛНУ ім. Івана Франка, Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ (Польща) та Коледжу Святого Хреста університету Нотр Дам (США) цей поважний науковий форум відродився після 10-річної перерви. Цьогоріч до Львова з’їхалися науковці зі США, Республіки Польща та України – загалом 82 представники навчальних і наукових установ.

Зорганізована на базі кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського університету конференція має на меті загострити увагу наукової спільноти на низці сучасних суспільних явищ, що визначають життя людини в соціумі ХХІ століття: співіснування людей у контексті глобалізації; толерування і взаємозбагачення у міжетнічній, міжнаціональній, міжрасовій, міжконфесійній спільноті; порозуміння представників різних народів у розмаїтті мов і культур тощо.

Після вітальних слів проректора з наукової роботи Львівського університету, члена-кореспондента НАН України, професора Романа Гладишевського, заступника декана з міжнародної співпраці факультету іноземних мов Ольги Іващишин та завідувача кафедри іноземних мов для природничих факультетів, професора Наталії Микитенко конференція розпочала свою роботу у форматі пленарного засідання. Шість доповідей, виголошених у пленарній частині, охоплювали широке коло питань, які безпосередньо чи опосередковано стосуються комунікації у філософському, соціальному, психологічному та лінгводидактичному вимірах. Всі вони покликані допомогти сучасній людині зорієнтуватися в багатоманітті можливих векторів мислення і поведінки, щоб обрати найбільш оптимальний чи ефективний відповідно до особистісних і суспільних цінностей.

Окрім обговорення важливих проблем міжособистісної та міжкультурної комунікації, іноземні гості висловили також бажання співпрацювати зі своїми українськими колегами у здійсненні спільних наукових проектів.

Після обідньої перерви учасники конференції продовжили працювати в чотирьох спеціалізованих секціях, сформованих за проблемно-тематичним принципом: «Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень», «Ефективні методики викладання іноземних мов у вищій і середній школі», «Особливості викладання іноземних мов за професійним спрямуванням» та «Філософський, соціологічний та культурологічний виміри ефективних моделей спілкування». Ознайомитися з тезами виголошених доповідей можна на сайті Львівського університету в розділі «Конференції».