Відбулося розширене засідання Методологічного семінару з питань перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Ю.О. Жлуктенка

08.10.2022 | 11:42

7 жовтня 2022 року  відбулося розширене засідання Методологічного семінару з питань перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Ю.О. Жлуктенка, на якому обговорили дисертацію асистента кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Галас Анни Сергіївни “Соціокультурна модель критики театрального перекладу”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство (науковий керівник – д. філол. н. Дзера О.В.). Після представлення дисертації, запитань, обговорення і позитивних відгуків рецензентів ‒ проф. Андрейчук Н.І., проф. Мацюк Г.П., проф. Шмігера Т.В., доц. Ляшенко Т.С. ухвалили одноголосно рекомендувати дисертацію А. С. Галас до подання на розгляд спеціалізованої ради для здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство.