Відкрита лекція доктора філологічних наук Тараса Володимировича Шмігера

12.04.2021 | 20:45

Шановні Словолюби!

Запрошуємо Вас на відкриту лекцію доктора філологічних наук, доцента кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура – Т. В. Шмігера на тему “National dimensions of translation”, яка відбудеться в понеділок 1квітня  2021 року о 16.40 на платформі Microsoft teams за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa3050fdd710549399804a4b790d4a870%40thread.tacv2/1612563732643?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22c1486403-b0ec-4166-baff-8e4e674462f7%22%7d