Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Переклад» у 2015/2016 навчальному році

25.12.2015 | 15:34

2015-12-25-perekladЗгідно з рішенням Міністерства освіти і науки України (лист від 02.12.2015 № 21/10-1051), ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Переклад» (далі – Конкурс) у 2015/2016 навчальному році пройде на базі Львівського національного Університету імені Івана Франка.

До участі запрошуємо студентів перекладацьких відділів вищих навчальних закладів України, що спеціалізуються в перекладі з германських, романських, східних та слов’янських мов українською (по одному учаснику з кожної мови від навчального закладу).

Вимоги до оформлення робіт визначаються Розділом ІІІ Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 № 202, зареєстрованого у Міністерстві  юстиції України 13.03.2012 за № 389/20702:

  1. На конкурс подаються роботи з актуальних питань художнього, науково-технічного, публіцистичного перекладу та методики викладання перекладу.
  2. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.
  3. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

3.1. Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4.

3.2. Обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків.

3.3. Робота повинна мати назву і план, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, методику дослідження та загальну характеристику роботи;

3.4. До наукової роботи додаються копії наукових статей автора тощо (за наявності).

3.5. Ілюстрації (за наявності), що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А4.

  1. Наукові роботи виконуються українською мовою.
  2. В наукових роботах, поданих на другий тур, прізвища, ініціали автора та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).

В окремому заклеєному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора і наукового керівника роботи (Додаток 1).

  1. Якщо наукову роботу подано на ІІ тур з порушенням вимог цього розділу, галузева конкурсна комісія повертає її у вищий навчальний заклад (із зазначенням причини).

Терміни проведення ІІ туру Конкурсу: 10.02.2016 – 25.03.2016

1-ий етап (рецензування робіт) – 10.02.2016 – 01.03.2016

2-ий етап (науково-практична конференція) – 24.03.2016 – 25.03.2016

 

Роботи просимо надіслати до 05.02.2016 (за поштовим штемпелем) на адресу:

Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад»

вул. Університетська 1

Львівський національний Університет імені Івана Франка

м. Львів

79000

 

Телефон для довідок: (032) 239-43-74

e-mail: perekladoznavstvo@gmail.com