Вступ у Магістратуру на факультеті іноземних мов у 2017 році

30.06.2017 | 21:38

 

  1. Терміни подання документів

Пункт 4.4. Приймання заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною формою навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, проводиться у наступні терміни:

Початок прийому 12 липня
Закінчення прийому 24 липня          18.00 год
Терміни проведення вступних іспитів 26 липня, 29 липня
Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 04 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення 04 серпня – 08 серпня
Зарахування вступників на місця державного замовлення до 1800 10 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками для навчання за кошти фізичних і юридичних осіб до 1800 11 серпня
Зарахування вступників на місця державного замовлення до 1800 14 серпня
  1. Прийом документів здійснюється в ауд. 413 (головний корпус, факультет іноземних мов)

2.1.        Випускники факультету іноземних мов 2017 року повинні подати такі документи:

–         Заяву

–         6 фотокарток 3х4

–         Конверт з маркою та зворотньою домашньою адресою

–         Диплом бакалавра та Додаток до нього (знаходяться у деканаті)

2.2.         Вступники з інших ВНЗ, які здобули ОС «Бакалавр» (за спеціальністю «Філологія». Див. Табл. 4 Правил прийому), а також випускники факультету іноземних мов минулих років, повинні подати такі документи:

–         Заяву

–         6 фотокарток 3х4

–         Конверт з маркою та зворотньою домашньою адресою

–         Диплом бакалавра та Додаток до нього (або копію, затверджену у відповідному ВНЗ, при предявленні оригіналу)

 

  1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

–         результати вступного іспиту з другої іноземної мови та фахових випробувань;

 

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з другої іноземної мови з найвищим балом.

 

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра, конкурсний бал обчислюють як суму результатів вступного випробування, середнього балу додатку до диплома бакалавра (бакалавра та спеціаліста при вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) та додаткових балів за особливі досягнення.

Вступне випробування з другої іноземної мови проводять у формі тестування та оцінюють за 30-бальною шкалою.

Фахове вступне випробування проводять у формі тестування або творчого конкурсу та оцінюють за 50-бальною шкалою.

Середній бал додатку до диплома бакалавра (бакалавра та спеціаліста при вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) оцінюють як середнє арифметичне усіх оцінок із диференційованих заліків, екзаменів та оцінок за результатами державної атестації за 5-бальною шкалою з округленням до сотих частин бала і переводять у 20-бальну шкалу множення на коефіцієнт 4.

Додаткові бали за особливі досягнення в навчанні та науково-дослідницькій роботі зараховують учасникам міжнародних студентських олімпіад, призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) Всеукраїнських студентських олімпіад з фаху, призерам Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, які проводить МОН України – 10 балів.

За результатами складання вступного випробування з другої іноземної мови Приймальна комісія встановлює рівень успішного тестування і надає допуск до складання фахового вступного випробування. За результатами складання фахового вступного випробування Приймальна комісія встановлює рівень успішного тестування та надає допуск до участі у конкурсі.

 

Детальніше з Правилами прийому можна ознайомитися за адресою:

http://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission-2017/

 

З побажанням успіхів,

Деканат факультету іноземних мов