Засідання кафедри французької філології

01.05.2020 | 11:13

 

30 квітня 2020 року пройшло засідання кафедри французької філології у форматі відео-конференції з використанням програми Zoom, на якому взяли участь усі викладачі кафедри. Відбувся розгляд низки важливих питань, серед яких одним з найактуальніших було обговорення  результатів та подальших стратегій дистанційного навчання студентів в умовах карантину. Викладачі озвучили звіти своєї викладацької діяльності в режимі інтернет-навчання та погодилися, що дистанційна освіта розширює і оновлює роль викладача, робить його наставником-консультантом, який координує пізнавальний процес та підвищує навчальну активність студента у ситуації, що склалася. Також йшлося про вірогідність проведення заліково-екзаменаційної сесії дистанційно в залежності від терміну дії карантинних заходів, та завідувач кафедри, в.о. завідувача кафедри доц. Піскозуб З. Т., зазначила, що це питання потребує ретельної та ґрунтовної організації. Окремо було обговорено та затверджено зміст і структуру екзаменаційних білетів, винесених на атестаційний іспит з основної мови для студентів денної форми навчання.

Розглядалося також питання необхідності перманентного наповнення сайту кафедри актуальною інформацією та наголошувалося на активній участі кожного викладача у керуванні його інтернет-сторінкою, та внесенні подальшої інформації про майбутні науково-дослідницькі та навчально-методичні здобутки. Усі учасники засідання погодилися з важливістю теми як одним із шляхів організації навчально процесу та ознайомлення студента з цілями і стратегіями розвитку кафедри французької філології. Окрема подяка була висловлена викладачам Миколаєвич-Джуман  Н. Б. та Осєчко С. М. за їхній внесок у розвиток вищезгаданого сайту.

На завершення в. о. декана факультету іноземних мов Кость Г. М. відзначила фаховість викладацького складу кафедри під час підготовки документів, необхідних для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальність 035 Філологія та висловила вдячність за їхню участь у дистанційних зустрічах з експертами НАЗЯВО.