Засідання методологічного семінару «Читати. Досліджувати. Навчати» Науково-методичного центру дослідження та викладання літератури

26.01.2023 | 17:06

Цифрові технології в дискурсі гуманітарної освіти: здобутки, перспективи

Засідання методологічного семінару «Читати. Досліджувати. Навчати»
Науково-методичного центру дослідження та викладання літератури

24 січня 2023 року відбулося засідання методологічного семінару «Читати. Досліджувати.
Навчати» Науково-методичного центру дослідження та викладання літератури, створеного в
листопаді 2022 року при кафедрі світової літератури факультету іноземних мов Львівського
національного університету імені Івана Франка (Ухвала Вченої ради Університету № 37/10), наказ Ректора Університету 21.11.2022 (№0-133).
Перший захід, організований у межах діяльності Центру, був присвячений актуальній,
складній, динамічній проблемі: цифрові технології в дискурсі гуманітарної освіти. Передусім
увага була зосереджена на основних здобутках і перспективах у цій сфері.
З вітальним словом до учасників засідання звернулися: професор Сулим Володимир
Трохимович, голова Вченої ради факультету іноземних мов; доцент Бораковський Любомир
Адамович, в. о. декана факультету іноземних мов; Тараннік-Ткачук Катерина Валеріївна, Головний спеціаліст Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України; доцент кафедри української філології Київського національного лінгвістичного університету, кандидат педагогічних наук.
В ході засідання були представлені напрацювання викладачів кафедри світової літератури в
розробленні та апробації електронних навчальних курсів. Так, професор Мацевко-Бекерська Лідія Василівна розповіла про ідею створення Науково-методичного центру дослідження та викладання літератури, його основні завдання і напрями діяльності, окреслила деякі проблеми віддаленого навчання, показала динаміку застосування цифрових інструментів у вивченні базових літературознавчих дисциплін, зокрема, на матеріалі електронного курсу «Вступ до літературознавства» (для студентів І курсу спеціальності 035 Філологія). Професор Бандровська Ольга Трохимівна систематизувала основні проблеми, зумовлені розширенням цифрового простору в освіті назагал та філологічній освіті, зокрема, показала специфіку організації навчального діалогу ключових учасників – студента і викладача – в сучасних умовах, зупинилася на питанні якості сучасної філологічної освіти, а також продемонструвала структуру та зміст одного з базових нормативних курсів кафедри, «Історія світової літератури». Доцент Кушнір Ірина Богданівна детально проаналізувала специфіку трьох курсів – вибіркового курсу для студентів усіх факультетів Університету («Література і кіно»), нормативного курсу спеціальності 035 Філологія «Історія світової літератури» та вибіркового курсу для студентів французької філології «Французька драматургія», що є доповненням і деталізацією нормативного курсу «Національна французька література». Доцент Сенчук Ірина Анатоліївна показала своєрідність структурування і змістового наповнення вибіркового курсу для студентів англійської філології «Репрезентації Лондона в англійській літературі XVIII – початку ХХІ століть», наголосивши на послідовності розташування не лише певних тем навчальної програми, але й урахуванні специфіки опрацювання матеріалів курсу.
Під час засідання із міркуваннями на тему «Використання цифрових технологій у процесі
викладання гуманітарних дисциплін: виклики й можливості» виступила доцент кафедри
української філології Київського національного лінгвістичного університету, кандидат
педагогічних наук Тараннік-Ткачук Катерина Валеріївна, Головний спеціаліст Директорату
дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України. Катерина Валеріївна наголосила на відповідальності кожного викладача за рівень вивчення нормативних та вибіркових навчальних курсів.
Динамічна цифровізація освітнього дискурсу набула особливих контурів після 11 березня
2020 року, коли Кабінет Міністрів України Постановою запровадив Всеукраїнський карантин. Одномоментно постало питання про забезпечення неперервності освітнього процесу, як і питання про забезпечення якості та результативності нового освітнього формату в якісно інших реаліях: соціокультурних, світоглядних, методичних, і зокрема, дидактичних. З думкою про суть, завдання і призначення літературознавчого сегменту філологічної освіти викладачі кафедри світової літератури приступили до створення і наповнення електронних курсів на платформі електронного навчання МOODLE. Для подальших міркувань, дискусій, обміну досвідом у межах діяльності Науково-методичного центру дослідження та викладання літератури маємо значний обсяг питань і проблем – від методичної гнучкості кожного курсу, його постійного технічного вдосконалення, змістового оновлення, адаптації до кожного наступного академічного середовища, нового набору
студентів (що особливо зачіпає проблему поколінь в освітньому дискурсі) до значно ширшого поля питань світоглядного характеру, ідеологічного змісту, виразного виховного спрямування кожного навчального курсу – як нормативного, так і вибіркового. Водночас проблема освітнього діалогу набуває особливої гостроти в час Великої визвольної війни України, коли першочергово гуманітарна складова має сформувати візію перемоги України, утвердити новий канон у свідомості студента, позаяк ціннісна парадигма нової сторінки в історії розбудовується саме за студентською партою і у студентській аудиторії. Саме
завдяки цифровому інструментові – платформі електронного навчання – освітня стратегія
реалізовується в максимальній суб’єктивізації навчального діалогу, в якнайактивнішому залученні кожного студента в емоційне середовище. Таким чином, філологічний контекст ускладнює дискурс цифровізації, адже його об’єктивний зміст збагачується тим, що притаманне лише людині – сумнівами, переживаннями, пошуками рішень (не завжди раціональних і правильних).

Атестовані електронні курси кафедри:
1. Бандровська О. Т. Історія англійського роману Нового часу (№ 237-21 від 21 грудня 2021 р.)
Доступно: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3017
2. Кушнір І. Б. Національна література (французька), 4 курс, 1 семестр (№ 220-21 від 20 вересня 2021 р.)
Доступно: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2860
3. Кушнір І. Б. Національна література (французька), 4 курс, 2 семестр (№ 215-21 від 20 вересня 2021 р.)
Доступно: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1296
4. Кушнір І. Б. Історія світової літератури (Просвітництво, ХІХ ст.) (№ 216-21 від 20 вересня 2021 р.)
Доступно: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1327
5. Кушнір І. Б. Символізм у європейських літературах (№ 218-21 від 20 вересня 2021 р.)
Доступно: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2368
6. Кушнір І. Б. Історія світової літератури ХХ ст. (№ 219-21 від 20 вересня 2021 р.)
Доступно: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2981
7. Кушнір І. Б. Французька драматургія (№ 299-22 від 12 вересня 2022 р.)
Доступно: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2861
8. Мацевко-Бекерська Л. В. Актуальні проблеми викладання літ-ри (№ 223-21 від 20 вересня 2021 р.)
Доступно: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3764
9. Мацевко-Бекерська Л. В. Вступ до літературознавства (№ 224-21 від 20 вересня 2021 р.)
Доступно: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2201
10. Сенчук І. А. Фемінний дискурс у розвитку англійського роману (№ 212-21 від 20 вересня 2021 р.)
Доступно: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2987
11. Сенчук І. А. Національна література (англійська література кінця ХІХ – ХХ століть) (№ 213-21 від 20 вересня 2021 р.)
Доступно: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2625
12. Сенчук І. А. Ірландський модернізм: Єйтс, Джойс, Беккет (№ 214-21 від 20 вересня 2021 р.)
Доступно: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3365
13. Сенчук І. А. Національна література. Англійська література кінця ХІХ – ХХ століть (заочний відділ) (№ 355-22 від 18 липня 2022 р.)
Доступно: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4535
14. Сенчук І. А. Репрезентації Лондона в англійській літературі XVIII – початку ХХІ століть (№ 356-22 від 18 липня 2022 р.)
Доступно: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3439
15. Тарасюк Я. П. Історія світової літератури (Античність – XVII ст.) (№ 211-21 від 20 вересня 2021 р.)
Доступно: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4187

Нові курси (атестація 24 січня 2023 року):
Мацевко-Бекерська Л. В. Метамодерні горизонти читання.
Доступно: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4971
Кушнір І. Б. Історія світової літератури: Літературний процес першої половини ХХ ст.
Доступно: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4514
Кушнір І. Б. Література та кіно: кінематографічні адаптації світової літературної класики.
Доступно: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4950