Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2020 рік

05.02.2021 | 14:30
  • На пошану професора кафедри французької філології

Романа Семеновича Помірка

 4 лютого 2021 року відбулася наукова онлайн-конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ ім. Івана Франка за 2020 рік за участі представників інших вищих навчальних закладів Львова та України, пленарне засідання якої було присвячено світлій  пам’яті академіка АН ВШ України, доктора філологічних наук, професора та багатолітнього очільника кафедри французької філології Романа Семеновича Помірка, що відійшов у вічність 6 вересня 2020 р. у віці 78 років.

Голова Вченої ради факультету іноземних мов проф. Сулим В.Т., відкриваючи конференцію, виступив з вітальним словом та наголосив на важливості вшановування корифеїв факультетської науки, які мали вагомий вплив на становлення факультету. Роман Семенович Помірко, без жодного сумніву, був такою знаковою постаттю. Відомий український вчений-мовознавець, романіст, перекладач, автор більше 200 наукових праць, науковий керівник низки дисертаційних досліджень, доктор філологічних наук, академік АН ВШ України, заслужений професор Львівського національного університету ім. І. Франка, голова спеціалізованої Ради з захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.04 – германські мови і 10.02.17 – порівняльно-історичне та типологічне мовознавство Львівського національного університету імені І. Франка, член спеціалізованої Ради з захисту дисертаційних досліджень Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, відповідальний редактор Вісника ЛНУ «Серія іноземні мови», лауреат Ордена Ярослава Мудрого та французького Ордена Офіцера Академічних Пальм та, передусім неустанний керманич кафедри французької філології факультету іноземних мов (…). Професор Сулим В. Т. відзначив, що вклад Романа Семеновича Помірка у розвиток романської філології  в Україні, а також українського мовознавства за межами нашої держави, настільки вагомий та цінний, що вищезазначений перелік можна продовжувати без упину.

           

В. о. завідувача кафедри французької філології доц. Піскозуб З. Ф. з документальною точністю та величезною теплотою розповіла про роки викладацької та наукової діяльності свого наставника Романа Семеновича Помірка, доповнюючи розповідь архівними фото, які, продемонстрували, що для професора пристрасть до всього, що він робив, була його життєвим кредо. Чи це було навчання робітничій професії, чи служба в армії, навчання в університеті, чи робота на Кубі – це був невпинний рух вперед. Спортсмен, чудовий танцюрист, гарний оповідач, – він завжди був у центрі уваги. Але робота, наука – понад усе. Його цінували і шанували не лише в Україні, але й за її межами. З.Ф. Піскозуб нагадала, що у  2016 р. посол Франції Ізабель Дюмон вручила Роману Семеновичу «Орден Офіцера Академічних пальм», за особливий внесок в розповсюдження та утвердження французької мови в Україні.

Із великою пошаною та симпатією згадала професора Романа Семеновича Помірка доктор філологічних наук, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та перекладу проф. Паславська А. Й. У своїй доповіді вона відзначила допитливість, любов до незвіданого, багату фантазію і дуже рідкісне вміння бачити лише красиве у людях, які й сформували траєкторію його життя та наукової діяльності. Професор Помірко працював перекладачем на Кубі, читав лекції з романського мовознавства в університетах Франції, Іспанії, Німеччини, Польщі. Він не терпів демагогії та авторитарного мислення, його пристрастю була наука, а натхненницею його наукових здобутків  була дружина Дзвенислава Онуфріївна, яка у всі моменти життя йшла поруч з Романом Семеновичем.

Зворушливими враженнями про відомого мовознавця-романіста, вчителя та колегу поділилися доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри романо-германської філології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Косович О. В. та директор Інституту філології Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології Пронкевич О. В. Слід наголосити, що Олександр Вікторович, як керівник громадської організації «Асоціація Іспаністів України» повідомив про ініціативу Асоціації запровадити щорічну премію імені  Романа Семеновича Помірка за найкращу наукову діяльність у галузі лінгвістики для студентів ЛНУ   ім. Івана Франка.

На завершення, декан факультету іноземних мов доц. Бораковський Л. А. нагадав, що у 1998 р. завдяки ініціативі професора Романа Семеновича Помірка факультет здобу право на участь в одному з найпрестижніших європейських проектів TEMPUS-Tacis, в результаті якого було профінансовано відкриття мультимедійного ресурсного центру на базі 413 аудиторії. Важливість такого комп’ютерного центру для студентів і викладачів важко переоцінити, а його функції надзвичайно актуальні і сьогодні.

                   

Після пленарного засідання, у якому взяли участь 100 представників професорсько-викладацького складу та студентства, відбулися засідання підсекцій: германських мов (керівник – проф. Дудок Р. І.), романських мов – (керівник – доц. Піскозуб З. Ф.), лінгвостилістики та стилістики тексту  (керівник – проф. Яхонтова Т. В.), перекладознавства та контрастивної лінгвістики (керівник – док. філол. наук Дзера О. В.), міжкультурної комунікації та перекладу (керівник – проф. Паславська А. Й.), класичної філології (керівник – доц. Пилипів О. Г.), світової літератури (керівник – проф. Бандровська О. Т.), англістики «Міждисциплінарні студії наративу, когніції та дискурсу» (керівник – проф. Бехта І. А.) та методики викладання іноземних мов (керівник – проф. Микитенко Н. О.).

    Пам’ять про Романа  Семеновича  Помірка, здібного і талановитого вченого, багаторічного завідувача кафедри французької філології, мудрого наставника, доброго приятеля та колегу, збережеться  у нас, стане натхненням для його учнів і продовжиться наступними поколіннями.