Освітньо-професійні освітні програми бакалаврів та магістрів французької філології

Освітньо-професійні освітні програми бакалаврів та магістрів французької філології

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Французька мова та література»
Другого магістерського рівня вищої освіти
за спеціальністю: 035 Філологія
Галузі знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціалізація: 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно):
французька мова та література
Кваліфікація: Викладач французької та англійської мов і літературиЗавантажити
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
«Мова і література (французька)»
Другого магістерського рівня вищої освіти
за спеціальністю: 035 Філологія
Галузі знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціалізація: Мова і література (французька)
Кваліфікація: Магістр філології. Викладач двох іноземних мов і світової
літературиЗавантажити
ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Французька мова та література»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 035 Філологія
галузі знань 03 Гуманітарні науки
спеціалізацією «035.05 Романські мови та літератури (переклад включно):
французька мова та література»
Кваліфікація: Бакалавр філології.
Фахівець двох іноземних мов та літературиЗавантажити
СВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Французька та англійська мови і літератури»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 035 Філологія
галузі знань 03 Гуманітарні науки
спеціалізацією «035.055 Романські мови та літератури (переклад включно),
перша – французька: французька та англійська мови і літератури »
Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець французької та англійської мов та літературиЗавантажити
ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Французька мова та література»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 035 Філологія
галузі знань 03 Гуманітарні науки
спеціалізацією «Французька мова та література»
Кваліфікація: Бакалавр філології.
Фахівець двох іноземних мов та літератури

Завантажити

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Французька та друга іноземні мови і літератури»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю: 035 Філологія
Галузі знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціалізація: 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно),
перша – французька: французька та друга іноземні мови і літератури
Кваліфікація: Магістр філології. Викладач французької і англійської мов та літературиЗавантажити