Професійна іноземна мова (для студентів 3-го курсу економічного факультету, спец. “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік
64Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564Сухий О. О., Польова М. Я.
664Сухий О. О., Польова М. Я.

Опис курсу

Курс розроблений для студентів третього року навчання економічного факультету. Його мета – поглибити знання студентів у галузі граматики, лексики, читання, аудіювання та письма англійською мовою, створити лексичну та граматичну базу ділового стилю англійської мови.
Завдання курсу – щодо граматики: повторення більшості тем граматики, зосереджуючись на синтаксичних конструкціях; щодо лексики: поглиблено працювати над особливостями сполучуваності слів, зокрема у зіставленні українських та англійських варіантів, створення бази ділової лексики; щодо читання: виокремлювати головні ідеї від другорядних, вміти розуміти позицію автора, здогадуватися про значення незнайомих слів з контексту; щодо аудіювання: працювати з різножанровими текстами у формі монологів, діалогів та групового мовлення; щодо письма: ознайомитися з основними видами текстів ділової переписки: діловий лист, супровідний лист, внутрішня записка, протокол, доповідь, прес-реліз і т.д.

Рекомендована література

Краус Н.М. Українсько-російсько-англійський термінологічний словник з економічної теорії / Н.М. Краус, К.М. Краус. – Київ: ЦУЛ, 2015. – 328 с.
Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та про-блематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград: видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с.
At home with economics / С.М. Панчишин, А.М. Котловський, О.В. Оленюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014.
Bethell G., Aspinall T. Test Your Business Vocabulary in Use. – Cambridge, 2007.
Foley M., Hall D. Advanced Learners’ Grammar (a self-study reference and practice book). – Longman, 2008. – 384p.
Rogers J. Market Leader. Upper Intermediate Business English. – Longman, 2011.
Thomson A.J., Martinet A.V. A Practical English Grammar. – Oxford University Press, 2004.
Murphy R. English Grammar in Use. – Cambridge University Press, 2012.
Grammar for Business / Michael McCarthy, Jeanne McCarten, David Clark, Rachel Clark – Cambridge University Press, 2012.
Dooley J., Evans V. Grammarway 4. – Express Publishing, 2007.
Trappe T., Tullis G. Intelligent Business: Upper Intermediate. Сoursebook. – Pearson Education Limited, 2010.
Trappe T., Tullis G. Intelligent Business: Upper Intermediate. Workbook. – Pearson Education Limited, 2010.
Principles of Economics. – OpenStax Rice University, 2014.
The Economist http://www.economist.com
Financial Times http://www.ft.com/home/europe
The Guardian (Business section) http://www.theguardian.com/uk/business
Ted Talks https://www.ted.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму