Крупей Наталя Володимирівна

Курси

Публікації

Крупей Н. В. Вербалізація авторської маски «бравого солдата» в перекладі (на матеріалі уривків із «Дневника» Т. Шевченка в англомовному перекладі Джона Віра). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Філологічні науки (мовознавство). Луцьк. 2010.  № 9. С. 260-265.

Крупей Н. В. Відтворення образної системи авторських роздумів у перекладі (на матеріалі повісті Т. Шевченка «Художник» та її англомовних перекладів А. Біленка, Джона Віра й П. Селвера). Наукові записки : матер. V Міжнар. наук.-пр. конф. «Мови і світ : дослідження та викладання». Сер. Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград. 2011. Вип. 95(1). С. 522-525.

Крупей Н. В. Відтворення образу України в перекладі (на матеріалі уривків із «Дневника» Т. Шевченка та їхнього англомовного перекладу Джона Віра). Шевченкознавчі студії : зб. наук. праць. Київ. 2011. Вип. 14. С. 391-401.

Крупей Н. В. Образ Паші в англомовних перекладах повісті Т. Шевченка «Художник». Українське мовознавство : міжвід. наук. зб. Харків. 2010. Вип. 40/1. C. 364-367.

Крупей Н. В. Портретна характеристика у перекладі (на основі повісті Т. Шевченка «Художник» та її англомовних перекладів А. Біленка, Джона Віра і П. Селвера). Філологічні трактати. Суми. 2010. Т. 2. № 3. С. 160-166.

Біографія

1994 – 2004 рр. – навчалася у спеціалізованій школі №46 ім. В. Чорновола із поглибленим вивченням англ. мови

2004 р. – вступила до Львіського національного університету ім. І. Франка на факультет іноземних мов

2009 р. – отримала диплом магістра з відзнакою (Львівський національний університет ім. І. Франка, Спеціальність – англо-український переклад)

2009 – 2012 рр. – була аспірантом кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. Г. Кочура Львівського національного університету ім. І. Франка

На даний час працюю на посаді асистента кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. Г.Кочура Львівського національного університету ім. І. Франка

Різне

Конференції:

Звітна наукова конференція ЛНУ ім. І. Франка, Львівський національний університет ім. І. Франка, усна доповідь.

Звітна наукова конференція НТШ, Львівський національний університет ім. І. Франка, усна доповідь.

IV Міжнародна конференція “Пріоритети германського і романського мовознавства”, Волинський національний університет ім. Лесі Українки, усна доповідь.

Міжнародна наукова конференція “МОВА ЯК СВІТ СВІТІВ. Граматика і поетика текстових структур”, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, усна доповідь.

IX Всеукраїнська наукова конференція з актуальних питань перекладознавства, Сумський державний університет, усна доповідь.

Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена творчості Т. Г. Шевченка, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, усна доповідь.

V Міжнародна науково-практична конференція “Мови і світ : дослідження і викладання”, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, усна доповідь.

Розклад