Професійна іноземна мова (для студентів 3-го курсу економічного факультету, спец. “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік
64Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564Сухий О. О., Польова М. Я.
Тимчишин М. В., Крупей  Н. В.
Зінченко А. А.
664Сухий О. О., Польова М. Я.
Тимчишин М. В.

Опис курсу

Курс розроблений для студентів третього року навчання економічного факультету. Його мета – поглибити знання студентів у галузі граматики, лексики, читання, аудіювання та письма англійською мовою, створити лексичну та граматичну базу ділового стилю англійської мови.
Завдання курсу – щодо граматики: повторення більшості тем граматики, зосереджуючись на синтаксичних конструкціях; щодо лексики: поглиблено працювати над особливостями сполучуваності слів, зокрема у зіставленні українських та англійських варіантів, створення бази ділової лексики; щодо читання: виокремлювати головні ідеї від другорядних, вміти розуміти позицію автора, здогадуватися про значення незнайомих слів з контексту; щодо аудіювання: працювати з різножанровими текстами у формі монологів, діалогів та групового мовлення; щодо письма: ознайомитися з основними видами текстів ділової переписки: діловий лист, супровідний лист, внутрішня записка, протокол, доповідь, прес-реліз і т.д.

Рекомендована література

Краус Н.М. Українсько-російсько-англійський термінологічний словник з економічної теорії / Н.М. Краус, К.М. Краус. – Київ: ЦУЛ, 2015. – 328 с.
Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та про-блематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград: видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с.
At home with economics / С.М. Панчишин, А.М. Котловський, О.В. Оленюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014.
Bethell G., Aspinall T. Test Your Business Vocabulary in Use. – Cambridge, 2007.
Foley M., Hall D. Advanced Learners’ Grammar (a self-study reference and practice book). – Longman, 2008. – 384p.
Rogers J. Market Leader. Upper Intermediate Business English. – Longman, 2011.
Thomson A.J., Martinet A.V. A Practical English Grammar. – Oxford University Press, 2004.
Murphy R. English Grammar in Use. – Cambridge University Press, 2012.
Grammar for Business / Michael McCarthy, Jeanne McCarten, David Clark, Rachel Clark – Cambridge University Press, 2012.
Dooley J., Evans V. Grammarway 4. – Express Publishing, 2007.
Trappe T., Tullis G. Intelligent Business: Upper Intermediate. Сoursebook. – Pearson Education Limited, 2010.
Trappe T., Tullis G. Intelligent Business: Upper Intermediate. Workbook. – Pearson Education Limited, 2010.
Principles of Economics. – OpenStax Rice University, 2014.
The Economist http://www.economist.com
Financial Times http://www.ft.com/home/europe
The Guardian (Business section) http://www.theguardian.com/uk/business
Ted Talks https://www.ted.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму