Актуальні проблеми класичної філології та неоелліністики

Науковий керівник доц. Чернюх Б. В., завідувач кафедри класичної філології
Cекретар доц. Домбровський М. Б.
Історія Семінар проводиться із вересня 2005 р.  із періодичністю один раз в місяць.  За час існування семінару (2005 – 2015 р.р.)   відбулось понад 70 засідань, на яких заслуховувались доповіді  присвячені мовознавчій та літературознавчій проблематиці, відбувалось обговорення дисертацій та  навчальної літератури
Тематика · граматика, лексика  та словотвір класичних мов;
· літературний процес в античності і рецепція античної літератури у сучасному світі;
· неоелліністичні студії
Адреса Кафедра класичної філології
Університетська 1/ 436, Львів 79005
Тел.: (+38032) 239-41-38
e-mail: klassyka@ukr.net