Читання з англійської літератури

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
111.5Залік
211Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1345 доцент Бернар Г. Б.Іна11, Іна12, Іна13, Іна14, Іна15, Іна16
2315 доцент Бернар Г. Б.Іна11, Іна12, Іна13, Іна14, Іна15, Іна16

Опис курсу

Інформація про курс Аспект Читання з англійської літератури (Readings in English Literature) з дисципліни Перша іноземна мова є нормативною навчальною дисципліною зі спеціальності Філологія для освітньої програми бакалавра, яка викладається у 1 та 2 семестрах в обсязі 11,5 та 11 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

____________________________. .

Коротка анотація курсу Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з найкращими творами англійської літератури 5 – 19 ст.; навчити їх аналізувати літературний твір; виробити вміння виражати власну думку.

 

Мета та цілі курсу Мета  аспекту Читання з англійської літератури (Readings in English Literature) курсу нормативної навчальної дисципліни «Перша іноземна мова» передбачає подальше удосконалення набутих студентами знань з теорії літератури, розвиток їхніх творчих здібностей, розширення різнорівневої мовленнєвої компетенції майбутніх філологів та набуття і вдосконалення навичок аналізу художнього твору.

 

Рекомендована література

  1. Багацька О.В., Дука М.В. Література Англії: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Суми: Університетська книга, 2016. – 443 с.
  2. Дудченко М. література Великобританії і США: навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2016. – 445 с.
  3. Утевская н.Л. English and American literature. – Санкт-Петербург, 2009. – 400 с.
  4. Griffith, Benjamin W. English Literature. – NY: Barron’s, 1991. – 138 p.
  5. The Norton Anthology of English Literature, Fifth Edition, 1986.

6.https://www.scuc.txed.net/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=60219&dataid=104195&FileName=Seamus%20Heaney%20Beowulf%20full%20text.pdf

  1. https://www.yorku.ca/inpar/sggk_neilson.pdf
  2. https://www.poetryintranslation.com/PITBR/English/Canthome.php
  3. https://sourcebooks.fordham.edu/basis/everyman.asp
  4. https://www.sacred-texts.com/neu/eng/sfq/index.htm
  5. https://www.gutenberg.org/files/779/779-h/779-h.htm

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус