Давньогрецька мова періоду койне

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Оліщук Р. Л.Інк31

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

 

Курс «Давньогрецька мова періоду койне» адресований студентам ІІІ курсу відділу класичної філології. Він містить виклад питань історії виникнення койне, джерел її вивчення та фонетичних, морфолого-синтаксичних, лексичних і словотвірних особливостей грецької мови койне. В якості представниці мови цього періоду розглядається давньогрецька мова Нового Завіту.

 Результати навчання:

  • знати:

Фонетичні, морфолого-синтаксичні, лексичні та словотвірні особливості давньогрецької мови періоду койне.

  • вміти:

Виявляти особливості мови койне на прикладах текстів Нового Завіту

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус