Оліщук Роксоляна Леонідівна

Посада: доцент кафедри класичної філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-38

Електронна пошта: roksolyana.olischuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси стосуються проблем лексичної та граматичної семантики, контрастивної ленгвістики.

Читає курс лекцій з історії грецької мови та старогрецького синтаксису.

Напрямки наукової  роботи:  семантика  іменника  та  прикметника  в  старогрецькій та  латинській  мовах. Методика  викладання  класичних  мов. Тропеїстичні  особливості  різних  частин  мови  та  їх  передача  в  перекладі.

Курси

Публікації

      Статті:

  1. ” Ступінь ад’єктивації латинських дієприкметників ( на матеріалі листів М.Т. Ціцерон, Л.А. Сенеки та Плінія Молодшого )” // ” Іноземна філологія “, 1989. Вип. 95. Сс.  27-33
  2. “ Прикметники смаку в поезії Горація ”// “ Іноземна філологія ”, 1995. Вип. 108. Сс. 110-115.
  3. “ Грецька мова. Синтаксис. ” Підручник для студентів богословських вищих навчальних закладів. Видавництво  Львівської Богословської академії. 1996.-273с.
  4. “ Мова латиномовного документа початку XIX ст.-statuta societatis Pusbytorum ritus qraeco-catholici woliciensium” // зб. “ Мовні і Концептуальні картини світу ”, 2002 № 6, кн. 2. Сс.76-82.
  5. Оліщук Р.Л. Янкович М. Виділення ораторського дискурсу з-поміж інших дискурсивних типів / Р. Л. Оліщук, М. Янкович // Нове у філології сучасного світу: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 28 – 29 червня 2013 року. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2013. – С. 44–48.
  6. Оліщук Р. Л., Макар І. С. Лексико-граматичні класи слів у словнику мови Лонга / Р. Л. Оліщук, І. С. Макар // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія філологічна. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 53. – С. 173−177.
  7. Оліщук Р. Макар І. Вербалізація концепту кохання в романі «Ахілла Татія « Левкінна і Клітафонт » / Оліщук Р. Макар І. // Studia linguistica vol. IX, K.,2016, C.23-29
  8. Оліщук Р.Л., Гуменюк І.О. Відносини греків з негрецьким світом. /Міжнародна науково-практична конференція «Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії», Львів, 2018. – С. 102-105Тези доповідей на міжнародних конференціяхОліщук Р.Л. Гуменюк І. Латинські лексичні запозичення у Новому завіті /        Оліщук Р.Л. Гуменюк І.  // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Мова, література і культура: «Актуальні питання взаємодії», Львів, 2017

Біографія

1962-1967 – студентка факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. Класична філологія.

1968-1970 – викладач латинської та німецької мов Золочівського медучилища ( Львівська обл. )

1970-1988 – викладач кафедри класичної філології

1988 – захистила кандидацьку дисертацію на тему: “ Ад’єктивація дієприкметниківтеперішнього часу активного стану та минулого часу пасивного стану в латинській мові ” (наоснові епістолярної спадщини Ціцерона, Плінія Молодшого та Луція Аннея Сенеки )

1991 – отримала звання доцента кафедри класичної філології

Різне

Підручник

Оліщук Р.Л., Олійник Л. Р. Латинська мова. Синтаксис / Р. Л. Оліщук, Л. Р. Олійник // Підручник для вищих навчальних закладів. – Львів, 2018. – 204 с

Розклад