Ділова іноземна мова (англійська)

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
560доцент Черкас Н. В.Іна31, Іна32, Іна33, Іна34, Іна35, Іна36

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
530Іна31Барановська О. Д., доцент Черкас Н. В.
Іна32Кузик О. А., доцент Татаровська О. В.
Іна33Дацько Ю. М., доцент Кінаш Л. Я.
Іна34Будна М. В., Лемещук Л. В.
Іна35Хоміченко В. В.
Іна36Малашняк М. А.

Опис курсу

Мета курсу: ознайомити студентів з головними навичками та вміннями, що забезпечать культуру усного ділового мовлення та функціональне писемне спілкування.

Завдання курсу:

 • сформувати у студентів навики та ознайомити з етикетом ділового спілкування;
 • ознайомити студентів з загальними вимогами щодо укладення та оформлення таких документів як резюме, ділові листи, документами з кадрово-контрактних питань.

Вимоги до рівня підготовки студентів: глибоке, всебічне і свідоме засвоєння матеріалу курсу ділової англійської мови з метою адекватного використання отриманих знань у викладацькій діяльності.

Студент повинен знати: предмет, об’єкт та завдання ділової іноземної мови.

Студент повинен уміти: дотримуватися етики ділового спілкування, складати супровідний лист, резюме, лист-скаргу, лист-запрошення, мотиваційний лист, інформаційний лист та ін., бути обізнаним з мовою ділового спілкування, підготувати Power Point презентацію.

Рекомендована література

 1. Wyatt R. Check Your English Vocabulary for Business and Administration. – London: A&C Black, 2007
 2. Grussendorf M. English for Presentations. – Oxford: Oxford University Press, 2011
 3. New International Business English. – Cambridge University Press, 2000
 4. 4. Пінська О.В. Business English. – Київ: Знання, 2006.

Матеріали

Додаткова рекомендована

 1. 1. Watcyn-Jones P. Target Vocabulary 3 (Intermediate – Advanced). – Harlow, Essex: Pearson Plc. and Penguin Books Ltd., 2000.
 2. 2. Wellman G. Wordbuilder. – Oxford: Macmillan, Heinemann, 1998.

 

Список словників

 1. 1. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. – Київ: Освіта, 1996. – Т. 1.
 2. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. – Київ: Освіта, 1996. – Т. ІІ.
 3. Бенсон М., Бенсон Э., Илсон Р. Комбинаторный словарь английского языка.– Москва: Русский язык, 1990.

4.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Великий сучасний англо-український, українсько-англійський словник. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006.

5.Зубков М., Мюллер В. Сучасний англо-український та українсько-англійський словник. – Харків: ВД «Школа», 2005.

6.Ammer Ch. The American Heritage Dictionary of Idioms. – Houghton: Houghton Mifflin Company, 2007.

7.Chambers English-Ukrainian Dictionary of Idioms. – Київ: Всеувито, 2002.

8.Cowie A.P., Mackin R., McCaig I.R. Oxford Dictionary of Current Idiomatic English. – Oxford: Oxford University Press, 2007.

 1. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

10.Longman Dictionary of Contemporary English. 4th edition. – Harlow: Pearson Education Limited, 2003.

11.Longman Idioms Dictionary. – Harlow: Pearson Education Limited, 2000.

12.Oxford Collocations Dictionary for Students of English. – Oxford, New York: Oxford University Press2002.

13.Oxford Learner’s Thesaurus: A Dictionary of Synonyms / Ed. By D.Lea, J.Bradbery,  R.Poole, H. Warren. – Oxford, New York: Oxford University Press, 2008.

14.The Oxford Dictionary of Current English / Edited by D. Thompson. – Oxford: Oxford University Press, 1993.

15.Scribner Dictionary / Ed. by W.D.Halsey. – Mission Hills: Glencoe Publishing Company, 1986.

16.Warren H. Learner’s Dictionary of English Idioms. – Oxford: Oxford University Press, 2003.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму