Теребушко Юрій Романович

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Yuriy.Terebushko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

  • Лексична семантика
  • Корпусна лінгвістика
  • Комп’ютерна лексикографія
  • Перекладознавство

Курси

Публікації

Наукові публікації в зарубіжних виданнях

Terebuschko J. Kontrastive Untersuchung der verba dicendi im Deutschen und Ukrainischen / Juri Terebuschko // Die Lwiwer Germanistik in der Ukraine. Innensichten-Außensichten-Dissertationsvorhaben. – Mannheim : Peter Lang-Verlag, 2010. – S. 123-134.

Наукові публікації у вітчизняних фахових виданнях

Теребушко Ю.Р. Синонімія лексичних одиниць лексико-семантичної групи німецьких дієслів мовлення / Юрій Теребушко // Іноземна філологія. – 2011. – Вип. 116. – С. 101–107.
Теребушко Ю.Р. Контрастивний аналіз семантичної структури дієслів „sagen” і „казати” методами корпусної лінгвістики / Ю. Р. Теребушко // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Філологічні науки. – 2008. – № 4. – С. 395–400.
Теребушко Ю.Р. Лексико-семантична група дієслів мовлення в німецькій та українській мовах: критерії приналежності та структура / Тере¬бушко Ю. Р. // Наука і сучасність. – 2007. – № 60. – С. 229–238.
Теребушко Ю.Р. Особливості семантичної структури дієслів мовлення в німецькій та українській мовах / Теребушко Ю. Р. // Наука і сучасність. – 2006. – № 53. – С. 245–251.

Тези доповідей на міжнародних конференціях

Sulym W., Vitalish L., Terebuschko J. Didaktische Ansätze zum Aufbau eines Kapitels im Lehrbuch “Grundlagen der praktischen Linguistik”. Германістика в транскультурному вимірі: теорія та практика = Germanistik in transkulturellen Räumen: Theorie und Praxis : Матеріали ХХVII Міжнар. наук.-практ.конф. Асоціації українських германістів, 25–26вересня 2020р.. Львів : ПАІС, 2020. S.176–178.

Теребушко Ю.Р. Das Mikrofeld der deklarativen verba dicendi im Deutschen und Ukrainischen / Terebuschko Juri // Матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Ужгород, 28–29 жовт. 2011 р.). – Ужгород : ФОП Береза А.Е., 2011. – C. 183–184.

Теребушко Ю.Р. Kriterien zur Bestimmung und Strukturierung der verba dicendi im Deutschen und Ukrainischen / Juri Terebuschko // Матеріали XIII міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 24–25 листоп. 2006 р). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – C. 78–80.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях

Теребушко Ю.Р. Мікрополе директивних дієслів мовлення у німецькій і українській мовах. / Теребушко Ю.// Звітна наук. конф. ЛНУ ім. Івана Франка за 2010 р. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 87–88.

Навчально-методичні праці

Сулим В. Т. Основи практичної лінгвістики / В. Т. Сулим, Л. П. Віталіш, Ю. Р. Теребушко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 360 с.
Віталіш Л. П. Linguolandeskundliche Konversationen – Лінгвокраїнознавчі діалоги : навч. посібник / Л. П. Віталіш, В. Т. Сулим, Ю. Р. Теребушко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 172 с.
Теребушко Ю. Р. Термінологічний лінгвістичний словник-мінімум для студентів-германістів: Посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до філології” / Упоряд. Віталіш Л. П., Димчевська Н. В. та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 60 с.

Переклади

Фельбер Г., Фішер М. Посібник оператора каналізаційних очисних споруд (електронне видання) / пер. з нім. Ю. Теребушка, Г. Котовські, О. Галеми. Львів : Паїс, 2020. 520 с.

Біографія

Львівський державний університет ім. Івана Франка 1994-1999

Аспірантура у Львівському національному університеті ім. Івана Франка 1999-2003

Дисертаційне дослідження:

“Семантика і синтаксис дієслів мовлення в німецькій та українській мовах”  за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

Науковий ступінь кандидата філологічних наук – 2014

Працює на кафедрі з 2003р.

 

Наукові стажування:

09.1995- стажування в університеті м. Заарбрюкен (DAAD)

10.1997- 04. 1998 – стажування в університеті ім. Фрідріха Шіллера, м. Єна (DAAD)

10.2001-02.2002 – стажування в університеті ім. Людвіга Максіміліана та при Українському Вільному Університеті, м. Мюнхен (стипендія фонду ім. Ганнса Зайделя)

Різне

Наукові стажування:

09.1995- стажування в університеті м. Заарбрюкен (DAAD)

10.1997- 04. 1998 – стажування в університеті ім. Фрідріха Шіллера, м. Єна (DAAD)

10.2001-02.2002 – стажування в університеті ім. Людвіга Максіміліана та при Українському Вільному Університеті, м. Мюнхен (стипендія фонду ім. Ганнса Зайделя)

Розклад