Друга іноземна мова (іспанська, 2 курс, заочне навчання, англійська філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Немає
44Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318Євдокимова  І. А.
418Євдокимова  І. А.

Опис курсу

Завдання курсу є виробити навики та уміння іспанської нормативної вимови студентів, розвинути їхні аудитивні вміння; сформувати лексичний запас обсягом 2000 слів та словосполучень; розвинути граматичні навики, необхідні для аудіювання, мовлення, читання і письма; ознайомити з головними морфологічними і синтаксичними категоріями, з парадигмами окремих частин мови, граматичною будовою основних типів простих і складних речень; виробити вміння адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування;розвинути репродуктивні та продуктивні вміння письма.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Помірко Р. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської мови у вправах : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 308 с.
 2. Серебрянська А. О. Іспанська мова для початківців : підручник для студ. вищ. навч. заклад. / А. О. Серебрянська, Т. М. Серебрянська. – 4-те вид. виправл. та оновл. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 320 с.
 3. Borobio V. ELE Actual A2. Curso de español para extranjeros. Cuaderno de ejercicios. / Virgilio Borobio. – Madrid, SM-ELE, 2011. – 64 p.
 4. Borobio V. ELE Actual A2. Curso de español para extranjeros. Libro del alumno. / Virgilio Borobio. – Madrid, SM-ELE, 2011. – 211 p.
 5. Wiener B. ¡Nos vemos! A1-A2. Libro del alumno / M. Lloret, R. Ribas, B. Wiener, M. Görrissen, M.Häuptle-Barceló, P. Pérez Cañizares. — Barcelona: Difusión, 2011. – 256 p.

Допоміжна література:

 1. Baralo M. Vocabulario. Elemental A1-A2. / Marta Baralo, Marta Genís, Ma. Eugenia Santana. – Madrid, Anaya ELE, 2008. – 207 p.
 2. Caballero GonzálezG. Verbos: modelos de conjugación prácticos, regulares e irregulares. / Gloria Caballero González. –  Madrid, Anaya ELE, 2012. – 222 p.
 3. García Abia B. Español: Viva la comunicación! / Belén García Abia. – Madrid, En CLAVE ELE, 2008. – 140 p.
 4. García-Viño Sánchez M. Preparación al Diploma de español. Nivel A2. / Mónica García-Viño Sánchez. – Madrid, Edelsa Grupo Didascalia, S. A., 2010. – 164 p.
 5. Lourdes M. Rápido, rápido: curso intensivo de español. Libro del alumno. / Miquel Lourdes, Sans Neus. – Barcelona : Difusión, 2002. – 236 p.
 6. Moreno C. Gramática. Elemental A1-A2. / Concha Moreno, Carmen Hernández, Clara Miki Kondo. – Madrid, Anaya ELE, 2006. – 175 p.
 7. Puertas Moya F. E. ¡Dale al DELE! Nivel A2. / Francisco Ernesto Puertas Moya. – Madrid, EnClave-ELE, 2013. – 224 p.
 8. Rodriguez J. ¡Viva el vocabulario! Vocabulario del español 1. A1-A2. / Josefina Rodriguez, María Sol Nueda. Madrid, EnClave, 2007. — 145 p.
 9. Rodríguez M. Escucha y aprende. El español por destrezas: ejercicios de comprención auditiva. / María Rodríguez Rodríguez. – Madrid, SGEL, 2002. – 127 p.

Інформаційні ресурси:

 1. https://marcoele.com/
 2. https://videoele.com/
 3. https://www.ailmadrid.com/es/
 4. https://www.profedeele.es/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус