Друга іноземна мова (іспанська, 3 курс, англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Немає
63.5Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
580Інп31доцент Маєвська О. Т.
Інп32Лисюк  С. В.
Інп33Стронська  М. Б.
Інп34Шмотолоха  І. Ю.
680Інп31доцент Маєвська О. Т.
Інп32Лисюк  С. В.
Інп33Стронська  М. Б.
Інп33Чабан  М. Б.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Друга іноземна мова (іспанська)» є формування мовної та мовленнєвої компетенції студентів.

Мовна компетенція передбачає знання системи мовних моделей та вербалізованих лінгвістичних операцій, що регулюють процес породження актуальних речень відповідно до інтенції мовця.

Мовленнєва компетенція передбачає уміння студентів в автоматизованому режимі користуватися в мовленнєвій діяльності репертуаром структур і речень частого вжитку, пов’язаних з найбільш передбачуваними ситуаціями, здатність адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування.

Розвиток мовної та мовленнєвої компетенції ґрунтується на принципі єдності тематичного та міжкультурного аспектів.

Важливими складовими формування мовної компетенції студентів є фонетична, лексична та граматична компетенція.

Цілями курсу є розвинути аудитивні вміння студентів; сформувати лексичний запас зі слів та словосполучень; розвинути граматичні навики, необхідні для аудіювання, мовлення, читання і письма; ознайомити з головними морфологічними і синтаксичними категоріями, граматичною будовою основних типів простих і складних речень; виробити вміння адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування.

У результаті вивчення курсу студент повинен
знати: .
 особливості іспанської вокалічної і консонантної систем;
 знати засоби вираження певної комунікативної інтенції;
 знати формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань;
 головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної іспанської мови;
 різні властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему форм слова, словотворчу структуру і можливості сполучення, функції в реченні та ін.
вміти:
 чітко артикулювати іспанські звуки;
 практично володіти лексичними одиницями у певних сферах людської діяльності відповідно до програми курсу;
 теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами;
 аналізувати іспанською мовою морфологічні і синтаксичні явища;
 адекватно реагувати в певній комунікативнй ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності, мовної правильності, правил ввічливості та поведінки.
 описувати досвід, події, сподівання, докази, висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію у непрямій мові, пояснювати головні положення ідеї або проблеми;
 вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири або без опор;
 дотримуючись правил орфографії написати послідовні зв’язні тексти на ряд знайомих тем у межах свого кола інтересів.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 4-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 408 с.
 2. Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 172 с.
 3. 3. Ángeles Encinar. Uso Interactivo del vocabulario. Niveles desde A hasta B1.Madrid, España. Edelsa.
 4. Dueñas C., Hermoso A. Competencia gramatical en USO. B1. Madrid: Edelsa, 2008.
 5. Luis Aragonés. Ramón Palencia. Gramática de uso del español. Teoría y práctica. SM ELE, 2010.
 6. Marta Baralo, Marta Genís, Mª Eugenia Santana En vocabulario В1. 1.800 раlabras y expresiones útiles. – España: Grupo Anaya, S.A., 2008.
 7. M.García-Viñó Sánchez. Preparación al Diploma de Español, Nivel B1.
 8. Óscar Cerrolaza Gili, Enrique Sacristán Díaz. Libro de ejercicios. Diccionario práctico de gramática. Uso correcto del español. Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2005.

Додаткова література:

 1. L. Busquets y L. Bonzi. Ejercicios gramaticales de español (nivel medio y superior)
 2. Paula Gonzalo. Los tiempos del pasado del indicativo. Madrid. 2000.
 3. T. García, P. Montaner. El cronómetro. Manual de preparación del DELE. Nivel intermedio.

Інші інформаційні ресурси:

 1. Películas y series españolas
 2. CD de los manuales
 3. cervantesvirtual.es
 4. rtve.es/radio
 5. www.rtve.es/television
 6. youtube.com
 7. www.com
 8. elmundo.es
 9. www.cvc.cervantes.es/aula/lecturas

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус