Лисюк Сергій Володимирович

Посада: асистент кафедри французької та іспанської філологій

Електронна пошта: Sergii.Lysiuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Фахова мова, термінологія, словотвір.

Курси

Публікації

  • Lysiuk S. La abreviación como uno de los recursos lexicogenésicos del lenguaje de fútbol (a base de los materiales de los periódicos españoles) / S. Lysiuk // KELM. Scientific issue of knowledge, education, law and management. – 2020. – №3 (31), vol.1. – P. 57-62.
  • Лисюк C. В. Дериваційні особливості футбольної лексики у сучасній іспанській мові (на матеріалі іспанської преси) / С. В. Лисюк // Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук в Україні та ЄС» – Бая-Маре, Румунія, 2019. – С. 67-70.
  • Лисюк С. В. Особливості суфіксальної номінації лексики футбольної сфери (на матеріалі іспанської преси) / С. В. Лисюк // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород, 2019. – Випуск № 10. Том 1. – С. 160-163.
  • Лисюк С. В. Суфіксація як один із способів творення футбольної лексики (на матеріалі іспанської преси) / С. В. Лисюк // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір філологічних наук». – Львів, 2019. – С. 89-91.
  • Лисюк С. В. Типологія конверсійних одиниць іспанської футбольної сфери / С. В. Лисюк // Традиції і сучасність романістики: 125 років кафедри французької філології : збірник тез Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 11–12 листопада 2022 р.). – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – C. 65-68.
  • Лисюк С. Типологія метонімних назв іспанської футбольної сфери / С. Лисюк // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2021 рік (3-4 лютого 2022 рік). – Львів : ПАІС, 2022. – С. 157-159.
  • Лисюк С. Функціонально-семантична характеристика префіксів іспанської футбольної термінолексики / С. Лисюк // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2020. – №30, т. 2. – С. 285-289.
  • Лисюк С., Лисюк В. До проблеми номінації та дефініції явища фахових мов. / С. Лисюк, В. Лисюк // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2022 рік (2–3 лютого 2023 року). – Рівне : Волин. обереги, 2023. – С. 43–47.

Біографія

1994 – народився у м. Львові.

ОСВІТА

2021 – завершив навчання в аспірантурі при кафедрі французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

2017 – закінчив з відзнакою Львівський національний університет імені Івана Франка, здобув ступінь вищої освіти «Магістр», спеціальність «Мова і література», професійна кваліфікація «Магістр філології. Викладач іспанської і англійської мов та світової літератури».

2011 – закінчив з відзнакою Навчально-виховний комплекс «Школа-садок «Софія» м. Львова.

РОБОТА

2018 – дотепер – асистент кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Різне

11.10.2019: семінар «Estrategias de aprendizaje y práctica comunicativa de contenidos en ELE ACTUAL: ¿Cómo desarrollar las habilidades de la lengua en la enseñanza del español? Reflexión y práctica a partir de propuestas de AULA AMIGOS», Львів, 11 жовтня, 2019.

22.02.2020: курс «Enseñanza de la gramática y la cultura, evaluación del uso de la lengua», Інститут Сервантеса (Варшава, Польща), Львів (6 годин).

Розклад