Друга іноземна мова (іспанська, 3 курс, заочне, англійська філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік
6Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
524Жох І. П.
624Жох І. П.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Друга іноземна мова (іспанська)» є формування і розвиток іспаномовної професійної комунікативної компетентності у студентів. Це, відповідно, передбачає оволодіння студентами іспанською мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формах у соціально-побутовій, соціально-культурній та професійній сферах на основі здобутих знань про систему іспанської мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур, сформованих мовленнєвих, навчальних, когнітивних умінь і навичок та комунікативних стратегій, а також формування здатності будувати ефективні мовленнєві діяльність та поведінку.

В результаті вивчення курсу студент повинен

знати: теоретично і практично заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми;

вміти: практично використовувати реальну “живу” мову; розуміти широкий спектр складних та об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення; швидко і спонтанно висловлюватися без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження; гнучко та ефективно користуватися мовою у суспільному житті, навчанні та з професійними цілями; чітко, логічно, детально висловлюватися (усно та письмово) на знайомі теми або теми особистих інтересів; вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири; аналізувати іспанською мовою морфологічні та синтаксичні явища.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Бабенко С. А., Мариненко П. І., Самофалова Н. В. Español para avanzar. / Іспанська мова. Рубіжний рівень. Навч. посібник. –К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – 457 с.
 2. Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської мови у вправах: навч.посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 308 с.
 3. Borobio V. Nuevo ELE Avanzado : curso de español para extranjeros. Cuaderno de ejercicios. – SM ELE, 2003. – 111 p.
 4. Borobio V., Palencia R. Nuevo ELE Avanzado : curso de español para extranjeros. Libro del alumno. – SM ELE, 2003. – 175 p.
 5. Borobio V., Palencia R. Nuevo ELE Intermedio : curso de español para extranjeros. Libro del alumno. – SM ELE, 2010. – 160 p.
 6. Borobio V., Palencia R. Nuevo ELE Intermedio : curso de español para extranjeros. Cuaderno de ejercicios. – SM ELE, 2010. – 94 p.
 7. Molina I. Practica tu Español: El subjuntivo. Sociedad General Española de Librería, 2006. – 88 p.

Допоміжна

 1. Baralo M., Genís M., Santana Ma. E. Vocabulario : Nivel avanzado B2. Editorial Anaya ELE, 2012. – 296 p.
 2. Baralo M., Genís M., Santana Ma. E. Vocabulario: Nivel medio B1. Anaya ELE, 2009. – 243 p.
 3. Castro Viudez F. Uso de la gramática española : gramática y ejercicios de sistematización para estudiantes de ELE. Nivel intermedio. Edelsa Grupo Didascalia, S.A., 2010. – 151 p.
 4. De Prada M., Marcé P. Comunicación eficaz para los negocios. Curso de conversación, recursos y vocabulario. Nivel B. Edelsa, 2010. – 112 p.
 5. Hernández Mercedes Mª P. Para practicar el Indicativo y el Subjuntivo. EDELSA, 2006. – 168 p.
 6. Jimeno Ma. J., Palacios E. Profesionales de los negocios. Curso de espanol. B1-B2. EnClave-ELE, 2018. – 144 p.
 7. Sándor L. Tiempo para practicar los pasados. Edelsa Grupo Didascalia, S.A., Madrid, 2012. – 98 p.

Інформаційні ресурси

 1. https://marcoele.com/
 2. https://videoele.com/
 3. https://www.ailmadrid.com/es/
 4. https://www.profedeele.es/

Силабус:

Завантажити силабус