Друга іноземна мова (іспанська, 4 курс, економічний факультет, “Міжнародна економіка” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік
84Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
764Лисюк  В. В.
Шмотолоха  І. Ю.
840Лисюк  В. В.
Шмотолоха  І. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Друга іноземна мова (іспанська)» є формування і розвиток іспаномовної комунікативної компетентності у студентів. Це, відповідно, передбачає оволодіння студентами іспанською мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формах у соціально-побутовій, соціально-культурній та професійній сферах; поглиблення знань про систему іспанської мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур, а також формування здатності будувати ефективні мовленнєві діяльність та поведінку.

Завдання курсу: поглибити мовленнєву компетенцію студентів на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь: уміння говорити та сприймати мову на слух, читання, письма.

Після завершення курсу студент повинен знати теоретично і практично заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми; вміти сприймати на слух різножанрові та різнопредметні аутентичні тексти та мати навички письмового відтворення основної інформації тексту та відтворення детальної інформації у тестовому форматі; вміти висловити свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію, дотримуючись параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності; розуміти аутентичні тексти другого рівня складності різного типу; створити текст певного типу обсягом 150-200 слів, який би відзначався логічною структурою викладу, комунікативною відповідністю, семантико-стилістичною адекватністю та граматичною правильністю.

Рекомендована література

          Основна література:

  1. С. А., Мариненко П. І., Самофалова Н. В. Español para avanzar. / Іспанська мова. Рубіжний рівень. Навч. посібник. –К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – 457 с.
  2. Помірко Р. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 4-те вид., випр.. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 408 с.
  3. Borobio V. Nuevo ELE Avanzado : curso de español para extranjeros. Cuaderno de ejercicios. – SM ELE, 2003. – 111 p.
  4. Borobio V., Palencia R. Nuevo ELE Avanzado : curso de español para extranjeros. Libro del alumno. – SM ELE, 2003. – 175 p.
  5. Borobio V., Palencia R. Nuevo ELE Intermedio : curso de español para extranjeros. Libro del alumno. – SM ELE, 2010. – 160 p.
  6. Borobio V., Palencia R. Nuevo ELE Intermedio : curso de español para extranjeros. Cuaderno de ejercicios. – SM ELE, 2010. – 94 p.
  7. Molina I. Practica tu Español: El subjuntivo. Sociedad General Española de Librería, 2006. – 88 p.

  Додаткова література:

  1. Baralo M., Genís M., Santana Ma. E. Vocabulario : Nivel avanzado B2. Editorial Anaya ELE, 2012. – 296 p.
  2. Baralo M., Genís M., Santana Ma. E. Vocabulario: Nivel medio B1. Anaya ELE, 2009. – 243 p.
  3. Castro Viudez F. Uso de la gramática española : gramática y ejercicios de sistematización para estudiantes de ELE. Nivel intermedio. Edelsa Grupo Didascalia, S.A., 2010. – 151 p.
  4. De Prada M., Marcé P. Comunicación eficaz para los negocios. Curso de conversación, recursos y vocabulario. Nivel B. Edelsa, 2010. – 112 p.
  5. Hernández Mercedes Mª P. Para practicar el Indicativo y el Subjuntivo. EDELSA, 2006. – 168 p.
  6. Jimeno Ma. J., Palacios E. Profesionales de los negocios. Curso de espanol. B1-B2. EnClave-ELE, 2018. – 144 p.

        Інформаційні ресурси

   1. https://marcoele.com/
   2. https://videoele.com/
   3. https://www.ailmadrid.com/es/
   4. https://www.profedeele.es/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус