Практика перекладу з другої іноземної мови (іспанської, 1 магістри, англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит
106Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948Інп51МЛесько Х. С.
1048Інп51МЛесько Х. С.

Опис курсу

Курс іспанської мови як другої іноземної для магістрів 1 курсу англо-українського перекладу передбачає навчити студентів вільно і правильно висловлюватися на задану тематику у різних комунікативних ситуаціях відповідно до загальноєвропейського рівня С1.1, практично розуміти широкий спектр текстів, писати  правильно структуровані тексти різної тематики, використовуючи відповідні засоби зв’язності.

 

Рекомендована література

 Рекомендована література

 1. Álvarez Merlo R. Prácticas de lengua española. Español para extranjeros: niveles medio y superior / Rafael Álvarez Merlo, Emilio Alejandro Núñez Cabezas. – Madrid: VG Ediciones, 2000.
 2. Alzugaray P. Preparación Diploma de Español. Nivel Intermedio B2 / Pilar Alzugaray, María José Barrios, Carmen Hernández. – Madrid: Edelsa, 2008. – 152 c.
 3. Aragonés L. Gramática de uso del español: teoría y práctica (A1-B2) / Luis Aragonés, Ramón Palencia. – Madrid, 2000. – 270 c.
 4.  Belchí Arévalo М. Síntesis. Curso intermedio de español / Mercedes Belchí Arévalo, Paul J. Carter. – Madrid: SGEL, 1995. – 250 c.
 5.  Busquets L. Curso intensivo de español para extranjeros / Busquets L., Bonzi L. – Madrid:

Verbum, 2000. – 315 c.

 1. Castro Viúdez F. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 3 / Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. – Madrid: SGEL, 2007.
 2. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (B2) [Cano Ginés A., Díez de Frías P., Estébanez Villacorta C., Garrido Ruiz de los Paños A.]. – Madrid: Edelsa, 2008.
 3. Hernández G. Análisis gramatical: teoría y práctica. Ejercicios y actividades de autoaprendizaje / Hernández G. – Madrid: SGEL, 2000.
 4. Практичний курс Langenscheidt. Київ «Методика» 2002
 5. Medina Montero C. G. Sin duda. Usos del español: teoría y práctica comunicativa / Medina

Montero C. G. – Madrid: SGEL, 2001.

 1. Moreno C. Temas de gramática (nivel superior) / Moreno C. – Madrid: SGEL, 2008. – 307 р.
 2. Palomino M. Ángeles. Dual: pretextos para hablar / Palomino M. Ángeles. – Madrid: Edelsa, 2008. – 224 c.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус