Друга професійна іноземна мова (іспанська, 2 магістри, економічний факультет, “Міжнародна економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Професійна іноземна мова (іспанська)» є вдосконалення іспаномовної професійної комунікативної компетентності у студентів. Це, відповідно, передбачає оволодіння студентами професійною іспанською мовою як засобом спілкування в соціально-діловій та професійній сферах та розвиток їх міжкультурної іспаномовної комунікативної компетентності, що забезпечується достатньо вільним володінням усіма видами мовленнєвої діяльності у професійному спілкуванні.

Цілі курсу: формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

Рекомендована література

Основна література:

1. Бабенко С.А., Мариненко П.І., Самофалова Н.В. Español para avanzar. / Іспанська мова. Рубіжний рівень. Навч. посібник. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – 457 с.
2. De Prada M., Bovet M., Marcé P. Entorno empresarial. Nivel B2. Español lengua extranjera. – Madrid : Edelsa, 2014. – 167 p.
3. Jimeno Ma.J., Palacios E. Profesionales de los negocios. Curso de español. – Madrid : EnClave-ELE, 2018. – 144 p.
4. Larrañaga Domínguez A., Arroyo Hernández M. Practica tu Español (B2) : el léxico de los negocios. Tercera edición. – Madrid : SGEL, 2011. – 95 p.
5. Palomino M.A., González M.G. Técnicas de correo comercial. – Madrid : Edelsa, 2001. – 210 p.
6. Tano M. Curso avanzado de español orientado al mundo del trabajo. Libro del alumno. – Barcelona : Difusión. 2009. – 160 p.
7. Tano M. Curso avanzado de español orientado al mundo del trabajo. Cuaderno de ejercicios. – Barcelona: Difusión. 2010. – 127 p.

Додаткова література:

1. Álvarez Merlo R., Núñez Cabezas Emilio A. Prácticas de lengua española (niveles medio y superior). – Madrid : VG Ediciones, 2002. – 205 p.
2. Baralo M., Genís M., Santana Ma. E. Vocabulario : Nivel avanzado B2. Editorial Anaya ELE, 2012. – 296 p.
3. Borobio V. Nuevo ELE Avanzado : curso de español para extranjeros. Cuaderno de ejercicios. – SM ELE, 2003. – 111 p.
4. Borobio V., Palencia R. Nuevo ELE Avanzado : curso de español para extranjeros. Libro del alumno. – SM ELE, 2003. – 175 p.
5. Coronado M. L., González J. G., Zaralejos A. A fondo. Curso de español lengua extranjera. Nivel avanzado. – SGEL, 2009. – 266 p.
6. Dueñas C., Hermoso A. Competencia gramatical en Uso. B2. Edelsa, 2008. — 160 p.
7. Felices Lago A., Ruiz López C. Español para el comercio internacional : términos y expresiones esenciales en el mundo de los negocios. – Editorial Edinumen, 1998. – 199 p.
8. Moreno C. Temas de gramática con ejercicios prácticos: Nivel Superior. SGEL, 2001. — 230 p.
9. Moreno C., Tuts M. Curso de perfeccionamiento. Hablar, escribir y pensar en español. – Madrid : SGEL, 2007. – 343 p.

Інтернет-джерела:

1. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm
2. https://didacticadeele.com/blog/category/espanol-para-negocios/
3. https://marcoele.com/
4. https://plataformaene.com/
5. https://www.profedeele.es/

Робоча програма ПП 2.1.2.25 Професійна іноземна мова (іспанська), 2 курс, магістри, денна форма

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус