Друга професійна іноземна мова (іспанська, 2 магістри, економічний факультет, “Міжнародна економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132Лисюк  С. В.

Опис курсу

Мета: Розвинути як мовну, так і мовленнєву компетенцію студента на основі як економічної, фінансової, торгової тематики (типових ситуацій), так і країнознавчих тем, суспільних, політичних та культурного життя країни, мову якої вивчають.

Поглибити у студентів уміння практично використовувати реальну “живу” мову, що вимагає від них співвіднесення мовних одиниць з їхніми комунікативними функціями, тобто здатності адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування, зокрема в сфері економіки.

Завдання: поглибити мовленнєву компетенцію студентів на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь: уміння говорити та сприймати мову на слух, читання, письма; подальший розвиток у студентів граматичних навиків, необхідних для аудіювання, мовлення, читання і письма; поглиблене вивчення основних морфологічних і синтаксичних категорій, які складають лінгвальну сутність граматики сучасної іспанської мови, граматичну будову основних типів складних речень.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бабенко С. А., Мариненко П. І., Самофалова Н. В. Español para avanzar. / Іспанська мова. Рубіжний рівень. Навч. посібник. –К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – 457 с.
 2. Помірко P., Кушнір О., Хомицька І. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч.посібник / – 3-тє вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 370 с.
 3. Шевкун Е.В., Курченко О.О. Іспансько-український словник економічних термінів. – Київ : «Корнійчук», 2001. – 341 с.
 4. De Prada M., Bovet M., Marcé P. Entorno empresarial. Nivel B2. Español lengua extranjera. – Madrid : Edelsa, 2014. – 167 p.
 5. De Prada M., Marcé P. Comunicación eficaz para los negocios. Curso de conversación, recursos y vocabulario. Nivel B. – Madrid : Edelsa, 2010. – 112 p.
 6. María José Jimeno, Elena Palacios. Profesionales de los negocios. Curso de español. – Madrid : EnClave-ELE, 2018. – 144 p.
 7. Martínez L., Sabater Ma. L. SOCIOS 2. Curso de español orientado al mundo de trabajo. Libro de alumno. – Barcelona : Difusión, 2008.– 199 p.

Додаткова література:

 1. Álvarez Merlo R., Núñez Cabezas Emilio A. Prácticas de lengua española (niveles medio y superior). – Madrid : VG Ediciones, 2002. – 205
 2. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 3 . – Madrid : SGEL, 2006.
 3. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 4 . – Madrid : SGEL, 2007.
 4. Cerrolaza Gili O., Sacristán Díaz E. Libro de ejercicios. Diccionario práctico de gramática. – Madrid : Edelsa, 2009.
 5. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel intermedio. – Madrid : SGEL, 1995.
 6. Encinar Ángeles. USO interactivo del vocabulario. – Madrid: Edelsa, 2008.
 7. García Fernández N., Sánchez Lobato J. Español 2000. – Madrid : SGEL, 1993.
 8. Hernández Mercedes Mª P. Para practicar el Indicativo y el Subjuntivo. Madrid : EDELSA, 2006. – 168 p.
 9. Molina I. Practica tu Español: El subjuntivo. – Madrid : SGEL, 2006. – 88 p.
 10. Moreno Concha. Temas de gramática (nivel superior). – Madrid : SGEL, 2008.
 11. Мercedes Belchi Arévalo, Paul J.Cárter. Síntesis. Curso intermedio de español. – Madrid : SGEL, 1995.

Інтернет-джерела:

 1. https://marcoele.com/
 2. https://videoele.com/
 3. https://www.ailmadrid.com/es/
 4. https://www.profedeele.es/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус