Римська елегія

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Домбровський М. Б.Інк31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632Інк31доцент Домбровський М. Б.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

Римська елегія – оригінальний жанр римської поезії, становлення і розквіт якого припадає на другу половину І ст. до н. е. У курсі розглядається специфіка жанру, його місце в системі римських поетичних жанрів, а також стосунок до споріднених грецьких жанрів, зокрема, епіграми. На практичних заняттях студентові будуть запропоновані для читання і поетичного аналізу найхарактерніші тексти чільних представників жанру – Тібулла, Проперція та Овідія, – а також ранні (Ґалл, Катулл) і пізні (Максиміан) зразки.

 Сподівані результати навчання:

 • знати:

Жанрову, мовну, стилістичну та ін. специфіку римської елегії, а також володіти мовою в обсязі, необхідному для читання відповідних поетичних текстів.

 • вміти:

Здобувач повинен вміти аналізувати тематичну структуру, композицію, мовностилістичні засоби поетичного тексту

Рекомендована література

Базова

 1. Римська елегія / пер. з лат., вступна стаття, коментарі А. Содомори. – Львів: Літопис, 2009.
 2. К. П. Полонская. Римские поэты эпохи принципата Августа. – М.: Московский университет, 1963.
 3. Companion to Roman Love Elegy. Malden, Mass: Wiley-Blackwell, 2013.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118241165

 1. Cambridge Companion to Latin Love Elegy. Cambridge: Cambridge University Press, 2013

https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-latin-love-elegy/453B148F88B090C8AE16D20B1A2A8D0A

 1. Luck, Georg. The Latin Love Elegy. London: Methuen, 1969
 2. Maltby, R. Tibullus: Elegies : Text, Introduction and Commentary. Cambridge: Francis Cairns, 2002
 3. Murgatroyd, Paul. Tibullus I: A Commentary on the First Book of the Elegies of Albius Tibullus. Pietermaritzburg: University of Natal Press, 1980
 4. Murgatroyd, Paul. Tibullus, Elegies II. Oxford: Clarendon Press, 1994
 5. Smith, Kirby F. The Elegies of Albius Tibullus. 1913

https://archive.org/details/elegiesalbiusti00smitgoog/page/n6

Допоміжна

 1. Відлуння золотого віку: антологія пізньої латинської поезії / пер. А. Содомори, упор. М. Домбровського. – Львів: Піраміда, 2011.

Вступна стаття

 1. J. Ball, Tibullus the Elegist. A Critical Survey, Göttingen 1983
 2. Cairns, Tibullus. A Hellenistic Poet at Rome, Cambridge 1979
 3. Day, Archibald A. The Origins of Latin Love-Elegy. Oxford: B. Blackwell, 1938
 4. Putnam, M. Tibullus. A Commentary. 1973

https://archive.org/details/tibullus/page/n1

 • Домбровський М. Структура образного світу (на матеріалі елегій Тібулла) : дис. … канд. філ. наук : спец. 10.01.06 – “теорія літератури”. – Львів, 2014. – 210 с.

повний текставтореферат

Інформаційні ресурси

 1. The Latin Library:

http://www.thelatinlibrary.com (латинські тексти)

 1. Bibliotheca Augustana:

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html (тексти)

 1. IntraText Digital Library:

http://www.intratext.com/Catalogo/ (тексти + конкорданції)

 1. Perseus Project:

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman (тексти, інші матеріали)

 1. Bibliographia Latina selecta:

http://mvdpoel.ruhosting.nl/bibliografie/indexgeneralis.htm

Матеріали

Римська елегія (силабус)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму