Феномен мультикультуралізму американської літератури другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Поліщук Н. Ю.Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45, Іна46

Опис курсу

Курс передбачає дослідження сутності мультикультуралізму як новітньої і водночас питомої культурної парадигми буття американської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століть, що розкривається в історичному, світоглядному, філософсько-естетичному та літературному аспектах.

Мета курсу «Феномен мультикультуралізму американської літератури другої половини ХХ – початку ХХІ століть» полягає в формуванні у студентів розуміння сучасного літературного процесу США крізь призму одного з ключових концептів постмодерністичної свідомості – мультикультуралізму. Завдання курсу передбачає ознайомлення студентів із основними концепціями чільних теоретиків мультикультуралізму, аналізом механізмів функціонування феномену, розкриттям основних понять, як-от гібридна ідентичність, пам’ять, помежів’я, традиція, раса, етнос, гендер із перспективи бі- / полікультурної мистецької свідомості провідних авторів і авторок американської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століть, що формують її новітній літературний канон.

Рекомендована література

Основна література

 1. Висоцька Н. О. Єдність множинного. Американська література кінця ХХ – початку ХХІ століть у контексті культурного плюралізму. – К., 2010.
 2. Висоцька Н. О. Концепція мультикультуралізму як чинник розвитку літератури США кінця ХХ – початку ХХІ століть. – К., 2012.
 3. Денисова Т. Н. Історія американської літератури ХХ століття. – К., 2002.
 4. Жангожа Р. Н. Мультикультуралізм: pro et contra. – Львів-Київ, 2016.
 5. Тейлор Ч. Мультикультуралізм і «політика визнання». – К., 2004.
 6. Aestetics in a Multicultural Age. – Oxford: Oxford University Press, 2002.
 7. American Identities: Contemporary Multicultural Voices. – Hanover and London: University Press of New England, 1994.
 8. Appiah, K. A. Identity against Culture: Understandings of Multiculturalism // Occasional Paper Series. – Berkeley: University of California Press. – P. 1-52. – Режим доступу: https://townsendcenter.berkeley.edu/publications/identity-against-culture-understandings-multiculturalism
 9. Appiah, K. A. The Ethics of Identity. – Princeton University Press, 2005.
 10. Hear My Voice: A Multicultural Anthology of Literature from the United States. – Addison-Wesley Longman, Incorporated, 1993.
 11. Kymlicka W. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. – Clarendon Press, 1996.
 12. Murdock E. Multiculturalism, Identity and Difference: Experiences of Culture Contact. – London: Palgrave Macmillan, 2016.
 13. Murphy M. Multiculturalism: A Critical Introduction. – London: Routledge, 2012.

 

Додаткова література

 1. Американські літературні студії в Україні. – Вип. 3. Література США: роздуми, есеї, розвідки. – К., 2006.
 2. Бауман З. Плинні часи: життя в добу непевности. – К.: Критика, 2013.
 3. Безіменна. Антологія американської малої жіночої прози. – Львів: Кальварія, 2012.
 4. Висоцька Н. О. Концепція мультикультуралізму і питання естетики. – Питання літературознавства. – Вип. 77. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 110-121.
 5. Висоцька Н. О. Література США та ідеї мультикультуралізму // Вікно в світ. – № 8. – К., 2005. – С. 106-124.
 6. Гольтер І. М. Мультикультуралізм у літературі: сучасний погляд на проблему // Вчені записки Таврійського національного університету імені Володимира Вернадського. Серія Філологія. Соціальні комунікації. – Т. 30 (69), № 2. – Ч. 2. – 2019. – С. 64-69. – Режим доступу: https://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/2_2019/part_2/15.pdf
 7. Донскінс Л. Збентежена ідентичність і сучасний світ. – К.: Факт, 2010.
 8. Левінас Е. Між нами: Дослідження. Думки про іншого. – К.: Дух і Літера, 1999.
 9. Ляпіна Л. А. Концепт мультикультуралізму: сучасні трактування // Вісник Харківського національного університету імені Василя Каразіна. – № 1101. – Харків, 2014. – C. 43-46.
 10. Ляпіна Л. А. Мультикультуралізм як соціокультурний феномен сучасності: амбівалентність підходів // World Science. – Volume 9. – № 4 (32). – April 2018. – Р. 11-15.
 11. Поліщук Н. Ю. Константи ідентичнісного буття в американській жіночій малій прозі останньої третини ХХ століття // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 152. Філологія. Літературознавство. – Т. 164. – Миколаїв: вид-во Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили, 2011. – С. 93-97.
 12. Поліщук Н. Ю. Фемінний дискурс американської літератури // Безіменна. Антологія американської малої жіночої прози. – Львів: Кальварія, 2012. – С. 7-29.
 13. Рікер П. Сам як Інший. – К.: Критика, 2000.
 14. Фукуяма Ф. Ідентичність. Потреба в гідності й політика скривдженості. – К.: Наш Формат, 2020.
 15. Ethnic American Literature: An Encyclopedia for Students. – Greenwood, 2015.
 16. Patell Суrus R. K. Emergent U. S. Literatures: From Multiculturalism to Cosmopolitanism in the Late Twentieth Century. – New York and London: New York University Press, 2014.
 17. The Norton Anthology of American Literature. Shorter fifth edition. – New York; London, 1999.
 18. Tomlinson, J. Globalization and Cultural Identity // The Global Transformations Reader. An Introduction to the Globalization Debate. – Cambridge, Polity Press, 2003. – P. 269-278. – Режим доступу: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.505.4511&rep=rep1&type=pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Феномен мультикультуралізму американської літератури другої половини ХХ – початку ХХІ століть"

Завантажити силабус