Фізичне виховання (англійська філологія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізичного виховання

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік
32Залік
12Залік
22Залік
53Залік
6Залік
72Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432Іна21
Іна22
Іна23
Іна24
Іна25
Іна26
332Іна21
Іна22
Іна23
Іна24
Іна25
Іна26
132Іна11
Іна12
Іна13
Іна14
Іна15
Іна16
232Іна11
Іна12
Іна13
Іна14
Іна15
Іна16
532Іна31
Іна32
Іна33
Іна34
Іна35
Іна36
668Іна31
Іна32
Іна33
Іна34
Іна35
Іна36
732Іна41
Іна42
Іна43
Іна44
Іна45
Іна46

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Фізвиховання” є формування фізичної культури особистості, здатної самостійно організувати і дотримуватись здорового способу життя. Основними завданнями даної дисципліни є:

  1. Вивчення і дотримання студентами всіх положень здорового способу життя;
  2. Виховання потреби у фізичному самовдосконаленні, формування розуміння ролі фізичної культури у розвитку особистості;
  1. Формування системи знань з фізичної культури та навичок самоконтролю в процесі фізичного вдосконалення;
  2. Зміцнення здоров’я, сприяння фізичному розвитку організму, забезпечення високого рівня працездатності;
  3. Набуття рухових вмінь і навичок, що визначають готовність студентів до життєвої та професійної діяльності, здатності виконання державних і відомчих тестів і нормативів на рівні вимог освітньо – кваліфікаційних характеристик майбутнього фахівця.

 

Результати навчання:

  • знати:

 

Основи теорії і методики організації фізичного виховання і спортивного тренування.

Навички ведення здорового способу життя.

Методику розвитку рухових якостей загальної та професійно-прикладної фізичної підготовки.

Навики  інструкторської і суддівської практики.

Опанування курсом фізичного виховання повинно забезпечити необхідний рівень фізичної і розумової працездатності, допомогти використовувати знання, рухові навички, фізичні та психофізіологічні якості для досягнення високого рівня продуктивності праці фахівців.

  • вміти:

Гармонійно поєднувати психічні, рухові і вегетативні реакції.

Підтримувати належний стан здоров’я (працездатність, тривалість життя, народжуваність),

Організовувати здоровий спосіб життя.

Використовувати набуті навички, формувати рухові навички та уміння.

Використовувати фізичне виховання для розвитку і реалізації власних можливостей, застосовувати набуті вміння та навички з фізичного виховання у повсякденному житті.