Фізичне виховання (денна форма навчання)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичного виховання

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік
22Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132Іна11
Іна12
Іна13
Іна14
Іна15
Іна16
232Іна11
Іна12
Іна13
Іна14
Іна15
Іна16

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Фізвиховання” є формування фізичної культури особистості, здатної самостійно організувати і дотримуватись здорового способу життя. Основними завданнями даної дисципліни є:

  1. Вивчення і дотримання студентами всіх положень здорового способу життя;
  2. Виховання потреби у фізичному самовдосконаленні, формування розуміння ролі фізичної культури у розвитку особистості;
  1. Формування системи знань з фізичної культури та навичок самоконтролю в процесі фізичного вдосконалення;
  2. Зміцнення здоров’я, сприяння фізичному розвитку організму, забезпечення високого рівня працездатності;
  3. Набуття рухових вмінь і навичок, що визначають готовність студентів до життєвої та професійної діяльності, здатності виконання державних і відомчих тестів і нормативів на рівні вимог освітньо – кваліфікаційних характеристик майбутнього фахівця.

 

Результати навчання:

  • знати:

 

Основи теорії і методики організації фізичного виховання і спортивного тренування.

Навички ведення здорового способу життя.

Методику розвитку рухових якостей загальної та професійно-прикладної фізичної підготовки.

Навики  інструкторської і суддівської практики.

Опанування курсом фізичного виховання повинно забезпечити необхідний рівень фізичної і розумової працездатності, допомогти використовувати знання, рухові навички, фізичні та психофізіологічні якості для досягнення високого рівня продуктивності праці фахівців.

  • вміти:

Гармонійно поєднувати психічні, рухові і вегетативні реакції.

Підтримувати належний стан здоров’я (працездатність, тривалість життя, народжуваність),

Організовувати здоровий спосіб життя.

Використовувати набуті навички, формувати рухові навички та уміння.

Використовувати фізичне виховання для розвитку і реалізації власних можливостей, застосовувати набуті вміння та навички з фізичного виховання у повсякденному житті.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму