Грецька історіографія

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Інк21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Інк21

Опис курсу

     Анотація  навчальної  дисципліни:

Курс ознайомить слухачів з основними завданнями, літературою курсу; особливостями різних етапів розвитку історичної свідомості, історичної думки та історичної науки у Греції; розвитком навичок історіографічного аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного опрацювання історіографічного матеріалу.

 

Результати навчання:

 

знати:

етапи розвитку історичної думки та історичної науки стародавньої Греції, особливості жанру, життєписи видатних істориків Стародавньої Греції та особливості їх мови.

 

вміти:

інтерпретувати твори грецьких істориків, давати оцінку різним етапам розвитку історичної думки та історичної науки Греції.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму