Іноземна мова за фаховим спрямуванням

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для гуманітарних факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Немає
25Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
170доцент Максимук В. М.
270доцент Максимук В. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб успішно оволодіти іноземною мовою як засобом спілкування у суспільно політичному, культурному середовищі, так і в науково-академічній та обраній науково-галузевій сферах в усній (аудіювання та говоріння) і письмовій (читання та письмо) формах. Тому курс спрямовано на оволодіння знаннями про лексику, словотвір, граматику іноземної мови, академічну культуру англомовних країн, країн з німецькою мовою та правила міжкультурної комунікації, а також на формування умінь усного спілкування та письмової комунікації в науково-академічній сфері і читання та розуміння аутентичної науково-галузевої літератури.

Рекомендована література

Основна література з англійської мови:
1. Максимук В.М. Англійська мова для аспірантів та науковців гуманітарно-природничих спеціальностей університетів. “English for PhD Students”: [підручн.] /В. М. Максимук, Р. І. Дудок. – Львів: Видавництво “Астролябія”, 2012. – 240 с.
2. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма: [навч. посіб.]. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 220 с.
Додаткова література з англійської мови:
1. Ільченко О. М. Англійська для науковців. The Language of Science: [підруч.] / Видання друге, доопрацьоване. – К: Наук, думка, 2010. – 288 с.
2. Ільченко О. М. Англійська мова для науковців / О. М. Ільченко. – К. : Кодр, 1996. – 241 с.
3. Микитенко Н. О. Основи англомовної академічної комунікації для студентів та аспірантів природничих спеціальностей: [навч. посіб.]. / Н.О. Микитенко, М. С. Козолуп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 224с.
4. Тарнопольський О. Б. Писати академічно : [посіб.] / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко, М. В. Рудакова. – К. : ІНКОС, 2006. – 228 с.
1. Bazerman C. (2010). The Informed Writer: Using Sources in the Disciplines. – The WAC Clearinghouse. Fort Collins, CO. Available at http://wac.colostate.edu/books/informedwriter/
2. Biley S. Academic Writing: A Handbook for International Students. – London, New York: Routledge, 2003. – 260 p.
3. Jordan R. R. Academic Writing Course / R. R. Jordan. – Harlow : Longman, 1996. – 144 p.
4. Porter D. Check your Vocabulary for Academic English. – London: A & C Black, 2007. – 78 p.
5. Rienecker L., Jorgensen, P. The Good Paper: A Handbook for Writing Papers in Higher Education. – Samfundslitteratur: Frederiksberg, 2013. – 381 p.
6. Stern L. What Every Student Should Know about Avoiding Plagiarism. – New York: Pearson Longman, 2006. – 74 p.
7. Swales J. M. Academic Writing for Graduate Students: A Course for Non-native Speakers of English / J. M. Swales, C. B. Feak. – Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 1994. – 254 p.
8. Swales J. M. English in Today’s Research World: A Writing Guide / J. M. Swales, C. B. Feak. – Ann Arbor : Univ. of Michigan Press, 2000. – 294 p.
9. Swales, M., Feak, Ch. Abstracts and the writing of abstracts. – Ann Arbor: the University of Michigan Press, 2009. – 88 p.
10. Swales, M., Feak, Ch. Telling a Research Story: Writing a Literature Review. Vol. 2 of the revised and expanded edition of English in Today’s Research World. – Ann Arbor: the University of Michigan Press, 2009. – 99 p.
Інформаційні ресурси:
http://owl.english.purdue.edu
Основна література з німецької мови:
1. Dreyer, Hilke; Schmitt, Richard. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning: Hueber, 2000 – 359 S.
2. Aspekte. Mittelstufe Deutsch [Text] / U. Koithan [u. a.] ; Filmseiten N. Ochman. – Berlin : Lsngenscheidt [etc.], Lehr- und Arbeitsbuch. (Teil 1-2) 2007.
3. Матеріали преси німецькомовних країн.
4. Література за фахом аспіранта.
Додаткова література з німецької мови:
1. Mit Erfolg zum Zertifikat. Testheft. Klett Edition Deutsch – GmbH München – 1999. 140 S.
2. Mit Erfolg zum Zertifikat. Übungsbuch. Klett Edition Deutsch – GmbH München – 1999. 160 S.
3. Aktuelle Texte 4. Textbuch. Klett Edition Deutsch – GmbH München – 1999. 84 S.
4. Zingel M. Teste dein deutsch! Stufe 2. Ein Testbuch für Fortgeschrittene / M. Zingel. – Berlin, München, 2007. – 191 S. Tatsachen über Deutschland [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/.

Силабус:

Завантажити силабус