Інтерпретація газетно-публіцистичних текстів

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Шум’яцька О. М.Інм21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Інм21доцент Шум’яцька О. М.

Опис курсу

Мета курсу: формування у студентів глибокого розуміння тексту, розвитку і вдосконалення культурно-мовленнєвих навичок і вміння встановлення співвідношення форми і змісту тексту.
Завдання: сприяти розвитку у студентів навичок самостійної дослідницької роботи, забезпечити студентів знаннями про основні ознаки і структурні одиниці газетно-публіцистичного тексту як системи взаємозв’язаних елементів, стильову форму як засіб втілення ідейно-тематичного змісту твору; навчити студентів оперувати основними категоріями інтерпретації, термінологічним словником з метою багатоаспектного, різновекторного аналізу газетно-публіцистичного тексту.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: основні категорії та терміни інтерпретації тексту, рівні актуалізації мовних одиниць у тексті; сучасні підходи до витлумачення текстів, стратегії читання (Lesestrategien); основні теоретичні моделі інтерпретації текстів, правила побудови текстів; основні параметри та моделі інтерпретації тексту;
вміти: добирати необхідну інформацію з різних джерел, інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати; вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі; реферувати сучасні німецькомовні газетно-публіцистичні тексти; застосовувати основні теоретичні моделі інтерпретації текстів, аналізувати й інтерпретувати тексти різних стилів і жанрів та їхні переклади.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму