Історія англійської мови

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Курпіль О. С.Іна31, Іна32, Іна33, Іна34, Іна35, Іна36

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Іна31доцент Курпіль О. С., Масюкевич Ю. М.
Іна32Будна М. В., доцент Завгороднєв Ю. А.
Іна33професор Білинський М. Е.
Іна34доцент Курпіль О. С.
Іна35доцент Завгороднєв Ю. А.
Іна36професор Білинський М. Е.

Опис курсу

Мета: комплексний виклад основних явищ розвитку і формування англійської мови.

Завдання: розвинути у студента розуміння структури сучасної англійської мови шляхом її аналізу крізь призму історичного розвитку.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати а) основні етапи розвитку англійської мови; б) мовні явища на всіх рівнях у діахронії; вміти  пояснити сучасні особливості англійської мови, вказуючи на історичні причини їхнього виникнення.

Рекомендована література

  1. T.A. Rastorguyeva. History of English. M., 1983.

2. B.Ilyish. History of the English Language. M.,1973. 4. B.S. Khaimovich. A Short Outline of the History of English. K., 1975. 5. D.Chrystal. The Cambridge Encyclopaedia of the English Language. CUP, 1995. 6. А.И. Смирницкий. Хрестоматия по истории английского язика.М.,1955. 7. J.Fisiak. An Outline History of English . Volume One. External History, Poznan, 2000. 8. A.C. Baugh, D.T.Cable. A History of the English Language, London, 1993. 9. B.Mitchel & F.C. Robinson. A Guide to Old English. Oxford,1992. 10. L.Verba. History of the English Language. Novaknyha, 2004. 11. Olha Kurpil. The History of English. An Encyclopedic Dictionary with Quotations.Volume One. Old English.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус