Історія українського художнього перекладу: ключові постаті

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Савчин В. Р.Інп11, Інп12, Інп13, Інп14, Інп15, Інп16

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Інп11Іллів  Ю. І.
Інп12Іллів  Ю. І.
Інп13Острокостова М. В.
Інп14Острокостова М. В.
Інп15Колішко  М. В.
Інп16Колішко  М. В.

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів з основними здобутками українських перекладачів у галузі художнього перекладу, розвивати розуміння українського літературного процесу, ролі перекладної літератури у ньому.

Завдання – навчити студентів аналізувати доробок українських перекладачів, розрізняти основні особливості їхніх перекладацьких стилів, системно сприймати головні досягнення українського художнього перекладу в контексті української та світової літератури.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

– загальні тенденції розвитку українського художнього перекладу;

– основних українських перекладачів ХІХ та ХХ сторіччя;

– найбільші досягнення в галузі українського перекладу.

вміти:

  • порівнювати індивідуальні стилі перекладачів;
  • визначати домінанти перекладацького стилю;
  • порівнювати переклади одного твору різних перекладачів;
  • порівнювати переклади різних творів одного перекладача;
  • розпізнавати за манерою перекладу можливого перекладача та орієнтовний час створення перекладу.

Рекомендована література

  1. Корунець І. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2000. – 448 с. – (англ. мовою).
  2. Коломієць Л.В. Перекладознавчі семінари: методологічно-стильові орієнтири в українському поетичному перекладі від кінця ХІХ до початку ХХІ століття (на матеріалі перекладів англомовної поезії та поетичної драми): навчальний посібник / Л.В. Коломієць. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 495 с.
  3. Москаленко М. Нариси з історії українського художнього перекладу: [част. 1-6] // Всесвіт. – 2006-2009.
  4. Стріха М. Історія й сьогодення українського поетичного перекладу (ХІІ – ХХ ст.): [Курс лекцій] // Записки «Перекладацької майстерні 2000-2001». – Том 2: Історія й сьогодення українського поетичного перекладу (ХІІ – ХХ ст.) / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Центр гуманіт. досліджень; упор. М.Габлевич. – Львів: Простір-М, 2002. – С. 6-139.
  5. Стріха М. Український художній переклад: між літературою та націєтворенням. – К. : Факт, 2007. – 342 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму