Критика та герменевтика давньогрецьких текстів

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік
103Іспит

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932Інк51Мдоцент Оліщук Р. Л.
1032Інк51Мдоцент Оліщук Р. Л.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Мета – оволодіти навиками перекладу та аналізу оригінального поетичного тексту грецької трагедії (на прикладі трагедії Софокла «Антигона»). Курс передбачає вивчення віршованих розмірів грецької трагедії, аналіз українських перекладів трагедії Софокла «Антигона», засвоєння лексики та здійснення детального морфолого-синтаксичного і стилістичного аналізу

 Результати навчання:

  • знати:

віршовані розміри трагедії; лексику; функції відмінків та структурні особливості складнопідрядних речень; мовностилістичні засоби; українські переклади трагедії Софокла «Антигона»

  • вміти:

перекладати без словника відомий текст трагедії та зі словником – невідомий текст; визначати функції відмінків, типи підрядних речень, лексико-семантичні групи та стилістичні фігури; читати текст трагедії відповідними віршовими розмірами.

Рекомендована література

Γκίκα Σ. Σοφοκλέους Αντιγόνη (αναλυτική ερμηνεία, συνθετική θεωρησή) / Σ. Γκίκα. – Αθήνα, 1991. – 222 σ.

Σοφοκλή. Αντιγόνη / Σοφοκλή; [μετάφραση, σχόλια Στέφ. Πατάκης]. – Αθήνα, 1988. – 478 σελ.

Силабус:

Завантажити силабус