Латинська мова і автори

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит
63Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Домбровський Р. О.Інк31
632професор Чернюх Б. В.Інк31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
556Інк31Домбровський Р. О., Ревак Н. Г.
656Інк31професор Чернюх Б. В., Ревак Н. Г.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Курс латинської мови і авторів передбачає вивчення синтаксису складнопідрядного речення, інфінітивних та партиціпіальних конструкцій,  віддієслівних імен, оволодіння навиками перекладу та аналізу прозового та поетичного тексту, засвоєння лексики 1-20 розділів твору Саллюстія «Війна з Катіліною», «Скорботних елегій» Овідія (IV,10; I,3; III,3; III,10), «Першої промови Ціцерона проти Катіліни», «Елегій» Тібулла (І, І; І,3), читання елегійним дистихом, здійснення морфолого-синтаксичного аналізу, дослівний переклад тексту, засвоєння мовностилістичних засобів та інформацію історичного та реально-прагматичного характеру.

Результати навчання:

 • знати:

лексику згаданих текстів, особливості складнопідрядних речень, інфінітивних та партиціпіальних конструкцій, віддієслівних імен, мовностилістичні засоби.

 • вміти:

 читати елегійний дистих, перекладати без словника відомий текст та зі словником невідомий, визначати типи підрядних речень, інфінітивні та партиціпіальні конструкції, синоніми, антоніми, словотвірні гнізда, ЛСГ, стилістичні фігури та тропи, історичні реалії римського суспільства.

Рекомендована література

Базова

 1. Боровский Я. М., Болдырев А.В. Учебник латинского языка. -М., 1975.
 2. Оленич Р.М. Латинська мова. – Львів. 1993.
 3. Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. Часть теоретическая. – М., 1948.
 4. Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. – М., 1947.
 5. Таривердиева М.А. Теоретическая грамматика латинского языка. -М., 1988.
 6. Таривердиева М.А.  От латинской грамматики к латинским текстам. М., 1997.

Допоміжна

 1. Латинский язык / Под общ. Ред В.Н. Ярхо и В.И. Пободи.
 2. Мушак Ю.Ф. Латинська мова. – Л., 1964.
 3. Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинский язык для юристов. – Минск, 1999.
 4. Hafmann J/B/ Lateinische Syntax und Stilistik/ Neulearb/ von A/ Szantyz. – München, 1964.

Матеріали

латинська мова і автори _3 курс_2 сем

латинська мова _2семестр

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус