Латинська мова і автори

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Домбровський Р. О.Інк21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
348Інк21Домбровський Р. О., доцент Сафроняк О. В.

Опис курсу

Мета: Оволодіти навиками перекладу та аналізу оригінального поетичного та прозового тексту

Завдання: 1.засвоїти лексику І, ІУ книг «Записок про гальську війну» Цезаря  ; 2. навчитись читати дактилічний гекзаметр; 3. здійснювати детальний морфолого-синтаксичний аналіз з наголосом на синтаксисі відмінків та складнопідрядного речення; 4. робити дослівний переклад тексту; 5. засвоїти мовностилістичні засоби та інформацію історичного, міфологічного та реально-прагматичного характеру.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: лексику; напам’ять перший розділ «Записок про гальську війну»; функції відмінків та структурні особливості складнопідрядних речень; послідовність основних розумових операцій при перекладі та аналізі тексту; мовностилістичні засоби твору Цезаря;

вміти: перекладати без словника відомий текст та зі словником невідомий текст; визначати функції відмінків, типи підрядних речень, синоніми, антоніми, словотвірні гнізда, лексико-семантичні групи, риторичні фігури та тропи

Рекомендована література

Базова

  1. Iulii Caesaris Commentarii de bello Gallico (liber I, IV) (будь-яке видання)
  2. Оленич Р. М. Латинська мова.—Львів, 1993 ( 2004)
  3. Соболевский С. И. Грамматика латинского языка. Часть теоретическая.— М., 1958
  4. Соболевский С. И. Грамматика латинского языка. Часть практическая.— М., 1959

Допоміжна

  1. Пащенко Н. І., Пащенко В. І. Антична література.—К., 2003
  2. Дуров В. С. История римской литературы.— СПб., 2005

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус