Народна латинь

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Чернюх Б. В.Інк51М

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932Інк51Мпрофесор Чернюх Б. В.

Опис курсу

Мета: навчити студентів розуміти закономірності та напрями розвитку фонетичної, морфологічної та синтаксичної системи народної латини, зміни в словотвірній та лексичній системі.

Завдання: дати відомості з фонетики, морфології, синтаксису, словотвору та лексики народної латини, підготувати студентів до роботи з текстами, проникливими для елементів розмовної мови.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

  1. основні закономірності розвитку фонетичної та морфолічної системи народної латини, синтаксичні особливості, зміни в словотвірній та лексичній системі;
  2. зміни у вокалізмі і консонактизмі народної латини;
  3. долі інфінітивних та партиціпіальних конструкцій, зміни у складальнопідрядному реченні;
  4. основні шляхи розвитку словотвірної та лексичної системи народної латини.

вміти:

  1. працювати з текстами, проникливими для елементів розмовної мови;
  2. розпізнавати форми, які належать народній латині;
  3. пояснити шляхи розвитку народнолатинського вокалізму і консонантизму;
  4. пояснити шляхи розвитку іменних та дієслівних флексій народної латини, дієслівних та партиціпіальних конструкцій, словотвіру та лексики;
  5. використовувати знання з народної латини у практичній роботі з текстами.

 

 

Рекомендована література

Чернюх Б.В.Історична граматика латинської мови.Львів, 2008

Гурычева М.С.Народная латынь.М. Изд-во  Лит. на иностр. яз., 1959

Дынников А.Н., М.Г. Лопатина.Народная латынь.М. : Изд-во Моск. ун-та. 1975

Корлэтяну Н.Г.Исследование народной латыни и ее отношение с романскими языками.М. : Наука, 1974

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус