Німецькомовна література Швейцарії

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Опис курсу

У загалом німецькоцентричній програмі не може бракувати швейцарської літератури, традиційно маргіналізованої в літературних оглядах. Проте література, яка дала світові Фрідріха Дюрренматта і Макса Фриша, не може залишатися в тіні. Саме знайомство з важливими і репрезентативними для сучасної швейцарської літератури авторів і лежить в основі курсу.

 

Результати навчання:

  • знати: основних представників сучасної німецькомовної літератури; основні теми їхніх творів, серед яких, зокрема, провідні теми другої половини ХХ – початку ХХІ століття – пошуки ідентичності та загрози глобалізації; історію рецепції творів цих авторів та їхню взаємодію з літераторами Німеччини та Австрії.
  • вміти: розпізнавати і розуміти іншомовні та діалектні вкраплення, характерні для швейцарської літератури; бачити паралелі між розглянутими творами та тематично спорідненими творами в літературі Німеччини та України.