Методи лінгвістичних досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Войтюк С. М.Іна-51М, Іна52М

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Курс “Методи лінгвістичних досліджень” входить до складу фундаментальних дисциплін з іноземної філології і пов’язаний з такими курсами як основи мовознавства, теорія мовної комунікації, історія, граматика, лексикологія, стилістика іноземної мови, вступ до германської філології. У ньому з позицій сучасної науки про мову систематизовано розглянуто її методологію. Враховано найновіші гіпотези, сформульовані у межах когнітивної лінгвістики, прагмалінгвістики, комунікативної та комп’ютерної лінгвістики тощо. Мета курсу – формування у студентів системи знань про методологію наукових досліджень у галузі іноземної філології та вмінь організувати та проводити власні наукові дослідження. Особлива увага звертається на розвиток творчого та наукового потенціалу студентів, формування наукових інтересів, стимулювання науково-дослідницької діяльності.

 

 

Результати навчання:

 

  • знати:  найпоширеніші методи лінгвістичних досліджень, від найстарішого порівняльного аналізу до сучасних корпусних досліджень (методи порівняльного дослідження мов, структурні методи дослідження, методи семантичного дослідження, методи комунікативно-функціонального дослідження мови, когнітивні методи, статистичні методи лінгвістичного дослідження).

 

  • вміти: формулювати проблему дослідження і обирати найоптимальніші шляхи її вирішення; збирати мовний матеріал та проводити власне лінгвістичне дослідження, застосовуючи різноманітні методи та процедури лінгвістичного аналізу.