Методика викладання іноземної мови у вищій школі

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1216Миколаєвич-Джуман Н. Б.Інф51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1216Інф-61мМиколаєвич-Джуман Н. Б.

Опис курсу

Метою курсу є продовжити ознайомлення студентів з базовими та теоретичними основами курсу, акцентуючи увагу на відмінностях викладання у середній та вищій школі. Окрім того курс покликаний на те, щоб студенти оволоділи у повному обсязі теоретичними знаннями іноземної мови, яка вивчається, необхідними для вирішення практичних та науково-методичних завдань вищої школи.

Впродовж лекційного курсу студенти продовжують знайомство з основними техніками педагогічної майстерності на сучасному етапі розвитку процесу навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах; поглиблюють свої навики у практичних заняттях з використанням сучасних технологій навчання іншомовного матеріалу та навчання іншомовного спілкування.

Результати навчання:

  • знати:

основи порівняльної педагогіки, історії педагогіки та основи теоретичної організації навчально-виховного процесу у вищій школі. Знати систему та критерії опитування та контролю. Знати цілі та завдання мовної політики Ради Європи та дескриптивні критерії рівнів володіння мовою. Знати ступеневу систему освіти в Україні згідно Болонського процесу та систему навчання іноземної мови.

  • вміти:

вирішувати практичні та науково-методичні задачі вищої школи. Застосовувати на практиці професійно-мовленнєву підготовку викладача іноземної мови, як основної, другої та спеціалізованої. Проектувати та планувати педагогічну діяльність. Практично аналізувати педагогічний досвід.