Педагогічна (асистентська) практика

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116Інм61М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116Інм61М

Опис курсу

Мета курсу –  ознайомити студентів з сучасними методами, підходами, прийомами і стратегіями у навчанні перекладу у вітчизняній та зарубіжних методиках.

Курс формує у студентів уміння вибирати матеріал для навчання; виділяти методи вирішення типових завдань; орієнтуватися у різноманітних умовах навчально-методичної діяльності у відповідності до конкретної мети і завдань навчання

Рекомендована література

  1. Ребрій О. В. Посібник для навчання перекладацького скоропису для студентів перекладацьких відділень та факультетів університетів: Навчальний посібник. Харків: Константа, 1999. – 60 с.
  2. Kautz, Ulrich. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München: Iudicium und Goethe Institut, 2002. – 632 S.
  3. Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. 1. Halbend hrsg. von Gerhard Helbig…Berlin 2001.
  4. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen:  lernen, lehren, beurteilen, Langenscheid, 2001.
  5. Mit Deutsch in Europa : studieren, arbeiten, leben, hrsg. von Dorothea Leve-Hillerich und Renata Krajewska – Markiewicz Fraus 2004.
  6. Arnold, Krämer. Stürzl – Sichert : Dozentenleitfaden. Planung und             Unterrichtsvorbereitung in Fortbildung und Erwachsenenbildung. 1. Aufl. – Berlin. – Carnclsen 1999 – 223.
  7. Roche, Jörg : Interkulturelle Sprachdidaktik. Eine Einführung. – Gunter Narr verlag. Tübingen, 2001.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму