Практика перекладу з другої іноземної мови

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит
106Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948Інм51М
1048Інм51М

Опис курсу

Мета – формування необхідної комунікативної та перекладацької компетентності студентів в усній та письмовій формах в межах загальної та професійної тематики, необхідної для успішного виконання майбутньої професійної діяльності. Завдання – удосконалення навичок практичного володіння іноземною мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності в сфері як загальної, так і професійної тематики; розвиток навиків перекладу з іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну текстів економічного та суспільно-політичного змісту, розвиток навиків аналітичного мислення у студентів.

Результати навчання:

  • знати: методологічні засади перекладу різножанрових текстів (з другої і на другу іноземну мову), зокрема, особливостей суспільно-політичного, зовнішньополітичного, юридичного, економічного, екологічного, культурологічного дискурсу, основної термінології, двомовних відповідників формул ввічливості та найпоширеніших сталих слово-сполучень, стандартних формул перекладу різних граматичних конструкцій, двомовних відповідників найпоширеніших абревіатур, а також географічних назв і валют.
  • вміти: здійснювати доперекладацький аналіз тексту для визначення загальної стратегії перекладу, залежно від мети перекладу, типу оригіналу та характеру отримувача перекладного тексту; здійснювати письмовий та усний послідовний переклад; професійно використовувати словники, довідники, бази даних та інші джерела додаткової інформації.

Силабус:

Завантажити силабус