Мова аттічного роману

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
413Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416професор Чернюх Б. В.Інк21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Інк21

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Мета курсу – дати студентам уявлення про художню своєрідність античного роману, умови його формування та розвитку, забезпечити на матеріалі курсу основу для розуміння наступного багатовікового культурного процесу, сприяти усвідомленню художньої самоцінності античного роману, його значення на сучасному етапі розвитку суспільства.

  Результати навчання:

  • знати:

головні поняття та терміни, пов’язані з античним романом;

основні етапи розвитку античного роману;

провідних представників античного роману і їх твори;

  • вміти:

аналізувати художні твори, передбачені програмою, показати вплив античного роману на подальший розвиток світового літературного процесу

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус