Мова сучасного французького теледискурсу

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Фроляк М. П.Інп51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Інф51Мдоцент Фроляк М. П.

Опис курсу

Мета: навчальна дисципліна спрямована на ознайомлення студентів із специфікою комунікативної спрямованості та організації простору французького аудіовізуального мовлення.  Програма спецкурсу передбачає також ознайомлення студентів із закономірностями побудови текстів різних жанрів аудіовізуального мовлення, а  також із тенденціями розвитку сучасного французького телемовлення

Рекомендована література

  1. ФролякМ.П.. Le langage du cinéma et de l`audiovisuel français contemporain. Мовасучасногофранцузькоготеледискурсу: Навчальнийпосібник. – Львів, 2013.
  2. Bougnoux D. Sciences de l`information er de la communication. – Paris, 1993.
  3. Toussaint Bruno. Le langage du cinéma et de la télévision. – Paris, 2006.
  4. Maushanmp N. Les Français. Mentalités et comportements. – Paris, 2006.
  5. Vocabulaire de l`audiovisuel et de la communication: enrichissement de la lange française. – Paris, 2010.
  6. Les annuaires professionnels de la création et de la communication // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bepub.com/audiovisuel.htm
  7. Clés de l`audiovisuel français // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //clesdelaudiovisuel.fr /Connaitre/Le-paysage-audiovisuel/Composition-du-paysage-audiovisuel-francais-la-television

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Мова сучасного французького теледискурсу

Завантажити силабус